Sök

Pave Frans velsigner Pave Frans velsigner 

Fermingen – 1. Det kristne vitnesbyrdet

Det er fermingen som er temaet for pave Frans nye katekeseserie. Her er en oversettelse av det engelske sammendraget som ble lest opp ved generalaudiensen 23. mai.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro

Kirken har nettopp feiret ytgydelsen av Den hellige ånd i pinsen, og i våre katekeser vil vi nå ta for oss fermingens sakrament, for dette sakramentet «bekrefter» dåpens nåde og salver oss med Den hellige ånd for at vi skal kunne vitne om Kristus. Fylt av Den hellige ånd gjennomførte Kristus sin sendelse som Den salvede, og etter sin død og oppstandelse ga han Ånden til sine disipler, som fra rommet ovenpå gikk ut for å forkynne Guds storverk (jf. Apg 2). Likesom Kristus ved dåpen i Jordan ble salvet av Ånden, fikk Kirken i pinsen Ånden for å kunne forkynne evangeliet over hele verden. Ved fermingen fyller Jesus oss med sin Ånd og gir oss del i sitt liv og i sin sendelse i overensstemmelse med Faderens frelsesplan. Må dette sakramentet gi oss styrke til alltid å være føyelige for Den hellige ånds innskytelser og må vi, i alle våre handlinger og ord, strebe etter å leve det nye livet mottatt i dåpen og å fremhjelpe Kirkens sendelse i verden.

23 maj 2018, 11:04