Sök

Ramadan i Kashmir Ramadan i Kashmir  (ANSA)

Budskap til verdens muslimer i anledning ramadan og id-al-fitr

Det pavelige råd for interreligiøs dialog har publisert et budskap til alle verdens muslimer i anledning ramadan, som i år varer fra circa 16. mai til circa 15. juni, og id al-fitr-høytiden like etterpå. Tittelen er «Kristne og muslimer: fra konkurranse til samarbeid».

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Allerede under generalaudiensen for to dager siden kom paven med en kort hilsen til muslimene: «Jeg sender mine lykkønskninger i anledning måneden Ramadan, som begynner i morgen! Må denne bønne- og fastetiden hjelpe muslimene å vandre på Guds vei, som er fredens vei!»

I dag ble så Vatikanets budskap til muslimene offentliggjort på flere språk. Tittelen er «Kristne og muslimer: fra konkurranse til samarbeid». Her følger en oversettelse til norsk:

Kristne og muslimer: fra konkurranse til samarbeid

Kjære muslimske brødre og søstre,

i sitt forsyn har Den allmektige gitt dere anledning til på ny å overholde fastemåneden ramadan og feire id al-fitr.

Det pavelige råd for interreligiøs dialog setter pris på betydningen av denne måneden og den store anstrengelsen som muslimer over hele verden gjør gjennom å faste, be og dele Den allmektiges gaver med de fattige.

I bevissthet om ramadans gaver, takker også vi den barmhjertige Gud for hans velvilje og gavmildhet, og vi sender dere våre hjerteligste lykkønskninger.

De tanker som vi ønsker å dele med dere ved denne anledningen, kjære muslimske brødre og søstre, angår et vesentlig aspekt ved forholdet mellom kristne og muslimer: behovet for å gå fra konkurranse til samarbeid.

Forholdet mellom kristne og muslimer har altfor ofte vært preget av konkurranseånd, og dette har hatt opplagte negative konsekvenser: misunnelse, gjensidige beskyldninger og spenninger. Iblant har dette ført til voldsomme konfrontasjoner, særlig når religion er blitt instrumentalisert, og da framfor alt av egeninteresse og ut fra politiske motiver.

Slik interreligiøs rivalisering skader bildet av religionene og de troende og understøtter oppfatningen om at religionene ikke er kilde til fred, men til spenning og vold.

For å forhindre og overvinne disse negative konsekvensene er det viktig at vi kristne og muslimer husker på de religiøse og moralske verdier som vi har felles, samtidig som vi er oss bevisst våre forskjeller. Ved å erkjenne hva det er vi har felles og å vise respekt for de legitime forskjellene mellom oss, kan vi legge en tryggere og sikrere grunn for et fredelig forhold og gå fra konkurranse og konfrontasjon til et effektivt samarbeid til det felles beste. Dette er særlig til hjelp for dem som trenger det aller mest, og lar oss alle gi et troverdig vitnesbyrd om Den allmektiges kjærlighet til hele menneskeheten.

Vi har alle rett og plikt til å vitne om Den allmektige som vi tilber og til å dele vår tro med andre, samtidig som vi respekterer deres religion og religiøse følelser.

La oss samarbeide og akte hverandre for slik å fremme fredelige og broderlige forhold. På denne måten vil vi ære Den allmektige og fremme harmoni i samfunnet, som blir stadig mer multietnisk, multireligiøst og flerkulturelt.

Vi avslutter med igjen å ønske dere en fruktbar faste og gledelig id al-fitr og forsikre dere om vår solidaritet i bønn.

Vatikanet, 20. april 2018
Kardinal Jean-Louis Tauran, president
Biskop Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.J., sekretær
18 maj 2018, 15:18