Sök

Kyrkornas världsråd i kommentar till ett dekret som har antagits av Ryska folkets världsråd: "Inget krig är heligt" Kyrkornas världsråd i kommentar till ett dekret som har antagits av Ryska folkets världsråd: "Inget krig är heligt"  (AFP or licensors)

Kyrkornas världsråd: "Inget krig är heligt"

I en not kritiserar Kyrkornas världsråd ett dekret som antogs den 27 mars av det ryska folkets världsråd, under ledning av patriark Kirill, där aggressionen i Ukraina definieras som något överjordiskt: "Krig är oförenligt med Guds natur och strider mot grundläggande kristna och ekumeniska principer", slår rådets medlemmar fast och fördömer invasionen av Ukraina som "olaglig och oförsvarlig".

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Stor oro bland medlemmarna i det kristna ekumeniska organet Kyrkornas världsråd över ett dekret som Ryska folkets världsråd godkände den 27 mars och där konflikten i Ukraina beskrivs som ett "heligt krig". 

Dekretet från det XXV:e Ryska folkets världsråd i Moskva den 27-28 november 2023 på temat "Den ryska världens nutid och framtid", under överinseende av den rysk-ortodoxa kyrkans överhuvud patriarken Kirill, är riktat till de lagstiftande och verkställande myndigheterna i Ryssland.

Oförenliga uttalanden

"Kyrkornas världsråd kan inte förena uttalandet att 'den särskilda militära operationen [i Ukraina] är ett heligt krig' med vad vi har hört direkt från patriark Kirill själv, eller med uttalanden från de styrande organen i Kyrkornas världsråd, och inte heller med Bibelns uppmaning till kristna att vara fredsmäklare under konflikter", skriver Kyrkornas världsråds generalsekreterare rev. Jerry Pillar i en not. Han påminner om att patriarken Kirill, under ett möte i ett möte mellan de två i Moskva i maj 2023, hade sagt att alla hänvisningar till "heligt krig" i det nuvarande sammanhanget bör förstås metafysiskt, inte i förhållande till den faktiska väpnade konflikten i Ukraina. Han höll med Pillar om att inget krig kan kallas "heligt". Dekretet motsäger nu denna ståndpunkt.

“inget krig kan kallas "heligt"”

Brådskande möte

Pillar skriver att Kyrkornas världsråd inte kan acceptera dekretets beskrivning av "Rysslands olagliga och oförsvarliga invasion av sitt grannland Ukraina" som "ett nytt steg i det ryska folkets nationella befrielsekamp mot den kriminella Kievregimen och det samlade väst bakom den, som sedan 2014 förs i sydvästra Ryssland", eller perspektivet att "hela det moderna Ukraina bör ingå i en zon med exklusivt inflytande för Ryssland".

Han har därför skrivit till patriark Kirill för att be om klargöranden om detta dekret ska förstås som ett uttryck för den rysk-ortodoxa kyrkans egen ståndpunkt, hur dessa ståndpunkter kan intas av en medlemskyrka i Kyrkornas världsråd och hur de kan förenas med vad de har hört direkt från patriarken själv. Kyrkornas världsråd begär ett brådskande möte för att diskutera denna fråga och för att finna sätt att bemöta de farhågor som har väckts.

17 april 2024, 09:53