Sök

COMECE: Utvidgningen av Europeiska unionen till andra länder är ett starkt budskap om hopp COMECE: Utvidgningen av Europeiska unionen till andra länder är ett starkt budskap om hopp 

COMECE: Utvidgningen av EU till andra länder är ett starkt budskap om hopp

Europas biskopar möttes i Polen för COMECE:s plenarförsamling 17-19 april och har publicerat en deklaration där man betonar att EU är nödvändig för fred och rättvisa, men att en sann europeisk anda måste utvecklas.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kommissionen för de katolska biskopskonferenserna i den europeiska unionen, COMECE, samlades 17-19 april för plenarförsamling i den polska staden Łomża i samband med 20-årsdagen av 2004 års stora utvidgning av EU. I ett gemensamt uttalande undertecknat den 22 april, med titeln ”Låt oss fortsätta att bygga Europa tillsammans”, stödjer biskoparna utsikterna till framtida utvidgningar av EU: ”Det är inte bara en geopolitisk nödvändighet för stabiliteten på vår kontinent, utan också ett starkt budskap om hopp för de medborgare som önskar leva i fred och rättvisa”. 

Utvidgning av EU - budskap om hopp

Grundarna av det europeiska projektet såg ett samhälle enat kring stora värden och därför kapabelt att garantera fred, frihet, demokrati, rättsstatsprincipen, respekt för de mänskliga rättigheterna och välstånd. Vid Europeiska unionens födelse för exakt 20 år sedan, var det dags att gå vidare genom inträdet av ytterligare 10 medlemsstater. Efter en viss trötthet över utvidgningen har kriget i Ukraina gett en ny impuls för framtida anslutningar till unionen och detta är - förutom att det är en geopolitisk nödvändighet för stabiliteten i Europa - ett starkt budskap om hopp och ett svar på folkens önskan att leva i fred och rättvisa.

“Från EU:s sida bör utvidgningen ses som en möjlighet att modernisera idén om ett enat Europa, grundad i praktisk solidaritet, särskilt gentemot de mest utsatta personerna i samhällena, enligt grundarnas ideal”

Det gemensamma goda

Biskoparna konstaterar vidare att vid sidan av stabil politisk och ekonomisk samordning, har en autentisk dialog mellan nationella verkligheter, kulturer, historiska erfarenheter och olika identiteter inte mognat på samma sätt i de europeiska samhällena. Så länge som en sann europeisk anda och en känsla av gemenskap och av delat ansvar inte är fullt utvecklade, kan förtroendet inom EU försvagas och en enhet kan äventyras av försök att placera särintressen och snäva visioner förbi det gemensamma goda.

Grundarnas ideal

EU:s anslutningsprocess är också dubbelriktad och kräver att länder som vill ansluta sig genomför strukturreformer på avgörande områden, som rättsstatsprincipen, stärkandet av demokratiska institutioner, grundläggande rättigheter, inklusive religionsfrihet och frihet för medierna, kampen mot korruption och organiserad brottslighet, samt att man undviker en dubbelmoral i behandlingen av kandidatländerna. Från EU:s sida bör utvidgningen ses som en möjlighet att modernisera idén om ett enat Europa, grundad i praktisk solidaritet, särskilt gentemot de mest utsatta personerna i samhällena, enligt grundarnas ideal.

I påvarnas hjärtan

COMECE avslutar sitt uttalande med att betona att helige Johannes Paulus II:s vision om ett Europa som kan andas med sina två lungor fortfarande är levande. Likaså påven Franciskus ord till Europas biskopar förra året, om vikten av att bevara enhet i mångfald, leva efter principerna om subsidiaritet, respekt för olika traditioner och kulturer och undvika ideologiska påtryckningar.
 

24 april 2024, 09:08