Sök

Patriark Sviatoslav Shevchuk deltog i ett videomöte den 29 mars som anordnades av det påvliga orientaliska institutet. Här foto från ett av hans dagliga videobudskap. Patriark Sviatoslav Shevchuk deltog i ett videomöte den 29 mars som anordnades av det påvliga orientaliska institutet. Här foto från ett av hans dagliga videobudskap. 

Patriark Shevchuk: Ett mirakel att Kiev är en levande stad

Ledaren för den grekisk-katolska kyrkan i Ukraina, patriark Sviatoslav Shevchuk, deltog i ett videomöte den 29 mars som anordnades av det påvliga orientaliska institutet. Han berättade om det ukrainska folkets stora lidande och uttryckte stor tacksamhet till påven Franciskus för vigningen av Ryssland och Ukraina till Marias obefläckade hjärta.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Den grekisk-katolska kyrkans roll inom ramen för kriget”. Detta var temat för ett onlinemöte tisdagen den 29 mars från den påvliga orientaliska institutet i Vatikanen, där ledaren för den grekisk-katolska kyrkan i Ukraina, storärkebiskop av Kiev-Halych patriark Sviatoslav Shevchuk, deltog.

Under mötet talade man om nästankärlek och andlig försoning som kyrkan erbjuder det ukrainska folket, som sedan över en månad lever i krig. Man talade om kyrkans insats för att bemöta de stora utmaningarna: hjälpa flyktingar, dem som är kvar i landet, fredsmäklare och dem som i samband med kriget har fallit i fattigdom.

“Som ett ständigt mirakel överlever vi. Vi kanske behöver ett mirakel av Maria”

Att tala från Kiev är ett mirakel

“Tack för att ni inte lämnar oss ensamma i vårt lidande”, sa patriark Sviatoslav Shevchuk, som var uppkopplad från Kiev. I bakgrunden hördes flyglarm då han med gråt i halsen berättade om situationen i Kiev och Ukraina. Han förklarade att ingen var förberedd på krig och att han aldrig hade föreställt sig att bomber skulle falla över huvudstaden, att han skulle vara storärkebiskop i krigstider och att katedralens kryptor skulle bli skyddsrum. “Idag talar jag med er från Kiev, och det är ett mirakel”, sa patriarken. Han berättade att han och andra religiösa ledare står på listan av personer att undanröja. Varje dag sedan krigets början spelar han in ett videobudskap och han förklarar att han på detta sätt vill visa att han och staden Kiev lever.

Ett sönderbombat köpcentrum i Kiev
Ett sönderbombat köpcentrum i Kiev

Krigets fasor

Mer än mat och kläder, behöver vi ord till tröst och hopp, förklarade patriark Shevchuk. Under katedralen bor nu kvinnor och äldre personer, berättade han samt att Ukrainas biskopar och präster är kvar i sina placeringsorter och står vid befolkningens sida: I Mariupol finns massgravar och gatorna är fulla av döda kroppar och det kostar mer än 1000 dollar att ta sig ut ur staden med bil.


Påven till Shevchuk: "Jag ska göra allt jag kan"

Patriarken förklarade att folket har funnit tröst i påven Franciskus ord och i vigningen av Ryssland och Ukraina till jungfru Marias obefläckade hjärta. "Vi är tacksamma mot påven Franciskus. Redan vid krigets andra dag ringde han mig personligen. Han frågade hur jag mådde och sa en mening som jag alltid kommer att minnas: 'jag ska göra allt jag kan'."

Shevchuk visar uppskattning för att den apostoliska nuntien i Kiev, ärkebiskop Visvaldas Kulbokas, som påvens representant är kvar i Ukraina samt för vigningen av Ryssland och Ukraina till jungfru Marias obefläckade hjärta: Jag är särskilt tacksam mot den helige fadern för denna vigning. ”Som ett ständigt mirakel överlever vi. Vi kanske behöver ett mirakel av Maria.”

“Var inte rädda för att vara solidariska med dem som lider”. ”För att det goda segrar alltid”

Fred inleds genom vapenvila och uppnås genom försoning 

Mötet med patriark Sviatoslav Shevchuk modererades av rektor för påvliga orientaliska institutet fr. David E. Nazar: “Vi delar ett oskyldigt folks lidande och bekräftar daglig bön för dem som lider på grund av kriget”. 

Mötet öppnades med ett tal av kardinal Leonardo Sandri, prefekt för kongregationen för de orientaliska kyrkorna. Han betonade att Europa och hela världen inte verkar har lärt av historien om krigets förstörelse och påminde om att påven Franciskus vid ett flertal tillfällen har uppmanat till fred och bett om kristnas och hela världens solidaritet med konfliktens offer. Kardinalen underströk att påven visar det ukrainska folket sin närhet genom sina utsända, kardinalerna Michael Czerny och Konrad Krajewski. Freden, förklarade han, måste garanteras genom vapenvila, respekt för internationell rätt och försoning. Han hänvisade till Antigone av Sofokles och betonade: "Vi är inte här för att hata tillsammans, utan tillsammans för att älska". 

Kardinal Michael Czerny, prefekt för det påvliga dikasteriet för hållbar mänsklig utveckling, berättade om den stora solidaritet han mötte på sin resa till Polen och Ungern bland de ukrainska flyktingarna: ”Vi såg det som Jesus sa: ’Jag var främling och ni tog emot mig’”.

Öppna dörrar för flyktingarna 

Ukrainas ambassadör vid Heliga stolen, Andrii Yurash, berättade att katolska församlingar har öppnat sina dörrar för flyktingarna. Tetiana Stawnychy, ordförande för Caritas Ukraina, förklarade att de står vid befolkningens sida och att de även har försökt att nå områden som internationella organisationer inte når, bland dessa staden Mariupol. 

Patriark Shevchuks videobudskap den 29 mars

Den 29 mars påminde patriark Shevchuk i sitt dagliga videobudskap att detta var den 34:e krigsdagen: “Våra ständer och byar har återigen skakats av bomber och explosioner”. “Än en gång har det denna dag utgjutits oskyldigt blod”. Det finns inte "bara förstörda byggnader, utan också förstörda människoöden och lemlästade kroppar". Situationen är särskilt allvarlig i Mariupol: “det har inte varit möjligt under de här dagarna att leverera humanitär hjälp”. ”Under gårdagen – sa patriarken – öppnades inga humanitära korridorer”. Han sände slutligen ut en appell: “Var inte rädda för att vara solidariska med dem som lider”. ”För att det goda segrar alltid”.

30 mars 2022, 11:47