Sök

Rafael Luciani, venezuelansk teolog anser att Synod 2023 är en vändpunkt för kyrkan Rafael Luciani, venezuelansk teolog anser att Synod 2023 är en vändpunkt för kyrkan  

Teologisk expert: Synod 2023 en vändpunkt för kyrkan

I samband med att den synodala processen som leder fram till synoden 2023 har inletts fick Vatikanradion tillfälle att intervjua Rafael Luciani, teologisk expert vid det latinamerikanska biskopsrådet. Han ser denna synod som en vändpunkt för kyrkan.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Synoden 2023 om synodaliteten är en ”vändpunkt” för kyrkans liv. Detta säger venezuelanen Rafael Luciani till Vatikanradion i en intervju. Luciani är medlem av synodens teologiska förberedelsekommission, teologisk expert vid det latinamerikanska biskopsrådet CELAM och medlem av det teologiska teamet vid CLAR, latinamerikanska konfederationen för ordensfolk.

Han anser att den synodala processen som inleddes den 10 oktober av påven Franciskus är ”det viktigaste händelsen” sedan Andra Vatikankonciliet.

Guds folks ecklesiologi  

Luciani noterar att kärnan i idén bakom synoden är att Guds folks ecklesiologi står i centrum, som först introducerades av Andra Vatikankonciliet och som påven Franciskus många gånger upprepar. Denna idé, säger han, medför att kyrkan inte längre är hierarkisk. Biskopar behöver de gudsvigda och lekmännen för att genomföra sin mission i kyrkan: “Detta är vad medansvar handlar om”, betonar Luciani.

Ett “kairos-moment” för kyrkan

Han uppmärksammar även en annan avgörande nyhet med Synoden 2023: teologernas ökade engagemang i processen att lyssna på lekmännen och urskilja för att skapa denna nya synodala kyrka och föra teologisk reflektion inom kyrkan. Enligt Luciani är detta ett tillfälle för kyrkan, ett “kairos-moment”, då det uttrycker en ny “kyrklig kultur”.

Synodalitet - mångfald

Luciani hoppas på att man i denna synod ska föra en “sann dialog” mellan kyrkans olika verkligheter, genom en process i samförstånd. Enligt honom uttrycker de olika kulturerna och nationaliteterna som representeras i den teologiska kommissionen detta samförstånd: ”synodalitet handlar om mångfald”.

Kyrkans kärna

Med hänvisning till den latinamerikanska ecklesiologins bidrag i denna process påminner Luciani om att Sydamerikas biskopar på ett sätt förutsåg Andra Vatikankonciliet genom att upprätta CELAM 1955 som ett kontinentalt kollegialt organ. CELAM, förklarar han, har nu genomfört en reformprocess som syftar till att utvidga denna kollegiala dimension mot bakgrund av den nuvarande processen mot en synodal kyrka.

Luciani betonar att synoden inte är inriktad på enskilda frågor och säger slutligen att synodalitet är "kyrkans kärna” och en "mer fullständig form av kyrka".

 

15 oktober 2021, 11:40