Sök

Kyrkan i Australien främjar ursprungsbefolkningarna Kyrkan i Australien främjar ursprungsbefolkningarna  

Kyrkan i Australien oroad över självmordsfrekvensen bland aboriginska barn

Katolska socialtjänstverksamheter i Australien (CSSA) har i en rapport noterat en växande trend av självmord bland aboriginska barn och Torres Strait Islander -barn. De beskriver det som en skam för nationen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

En nyligen publicerad rapport visar att självmord är den vanligaste dödsorsaken för barn i åldern 5 till 17 år tillhörande aboriginer och Torres Strait Islander folken, under åren 2016 till 2020. Rapporten publicerad av Australian Bureau of Statistics (ABS) säger att en tredjedel av ursprungsbarns dödsfall beror på självmord.

De registrerade uppgifterna är att enbart under 2020 tog totalt 223 aboriginska minderåriga livet, med ett rekordantal på 70 i Queensland.

Högre självmordsfrekvens

Dessutom är självmord fortfarande betydligt vanligare bland unga australiernare tillhörande ursprungsbefolkningar i alla åldersgrupper jämfört med icke-urfolks australier.

Data visade att andelen självmordsdödsfall per 100 000 personer bland ursprungsbefolkningen i Australien var 16,7 och 45,7 i åldern 0–24 respektive 25–44 år. Dessa var 3,2 och 2,8 gånger så höga som hos icke-urfolks australier i respektive åldersgrupper.

En nationell skam

Catholic Social Service Australia (CSSA) har beskrivit resultaten som en nationell skam.

"Urbefolkningen berättar för oss vad problemet är och vi måste lyssna", säger Francis Sullivan, ordförande för CSS. "Även om orsakerna till självmord bland ursprungsbefolkningarna har vissa likheter med resten av befolkningen, som psykisk ohälsa, trauma från övergrepp i barndomen och missbruk, drabbas urbefolkningen också av den förödelse som orsakas av förlust av mark och kultur, transgenerationella trauman, rasism och sociala uteslutning."

Trauman hos First Nations

Enligt Sullivan bekräftar resultaten bara att australiensisk ursprungbefolkningspolitik har misslyckats med att hitta en lösning på det trauma mellan generationer i First Nations -folk under över 230 års kolonisering. First Nations är en term som används för att beteckna landets ursprungsbefolkning.

Han noterade att ett tillvägagångssätt som verkar fungera för CSSA är att se till att en hög andel av urbefolkning är anställda och utbildade för att arbeta med ursprungsbefolkningarna. Han tog som exempel CatholicCare i stiftet Wilcannia-Forbes där 35% av socialtjänsten utgörs av ursprungsbefolkningarna och de är representerade på alla ledningsnivåer.

"Detta genuina engagemang för att ge lösningar på inhemska frågor är ovärderligt och måste replikeras över hela linjen", sa han.

Kyrkans engagemang för försoning

Den australiensiska kyrkan har länge varit aktivt engagerad i att läka de historiska såren i First Nations-samhällena. Solidaritet och försoning med aboriginerna är ett av huvudämnena på agendan för Australiens femte plenarråd som startade i början av oktober.

Biskopar har också nyligen godkänt "Uluru -uttalandet från hjärtat", ett landmärkesdokument som kräver att det inrättas en "First Nations Voice" i den australiensiska konstitutionen.

Den 24 september påminde australiensiska biskopskonferensens ordförande, ärkebiskop Mark Coleridge, om marginaliseringen, diskrimineringen och de svårigheter som urbefolkningen har behövt utstå under de senaste två århundradena och påpekade att "bara ett hjärta av sten" kunde låta dem "vara utomjordingar, landsflyktingar och migranter i sitt eget land.”

21 oktober 2021, 11:02