Sök

Omröstning gällande "lagförslag Zan" i Italiens senat Omröstning gällande "lagförslag Zan" i Italiens senat 

Italiens biskopar om lagförslag om förbud mot homofobi: Det krävs en dialog

Ordförande för Italiens biskopskonferens CEI kardinal Gualtiero Bassetti kommenterar nedröstade lagförslaget "Zan” i Italiens senat vad gäller förbud mot homofobi: "en lag som syftar till att bekämpa diskriminering kan och får inte uppnå målet genom intolerans".

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Valresultatet i senaten om ’lagförslag Zan’ bekräftar det som har betonats flera gånger: behovet av en öppen och icke prejudicerande dialog, där italienska katolikers röst också kan bidra till att bygga ett mer rättvist och solidariskt samhälle”. Det säger ordförande för Italiens biskopskonferens kardinal Gualtiero Bassetti i en kommentar efter att lagförslaget om förbud mot homofobi, kallat "lagförslag Zan”, (italienska "ddl Zan"), röstades ner i Italiens senat vid en sluten omröstning onsdagen den 27 oktober. Lagförslaget har utformats av Alessandro Zan, medlem i det italienska socialdemokratiska partiet, PD.

“uppfattningen om genusidentitet ställer en allvarlig etisk och kulturell fråga som inte kan lösas genom ideologiska trivialiseringar”

Kardinal Bassetti har vid flera tillfällen uttryckt tvivel kring lagförslaget. I synnerhet anser han att uppfattningen om genusidentitet ställer en allvarlig etisk och kulturell fråga som inte kan lösas genom ideologiska trivialiseringar. 

Kyrkan stödjer en dialog

Senatens val, understryker kardinal Bassetti, erbjuder ytterligare överväganden i demokratins namn då en lag som avser att bekämpa diskriminering inte kan eller får uppnå sitt mål genom intolerans. Han försäkrar att kyrkan alltid stödjer en dialog och konstruktionen av en rättighet som garanterar ömsesidig respekt för alla medborgare.

28 oktober 2021, 12:36