Sök

I ett gemensamt uttalande 2 september ber Europas biskopar politiker om att lägga retoriken åt sidan och erbjuda afghaner som lever i svårighet hopp och uppmärksamhet I ett gemensamt uttalande 2 september ber Europas biskopar politiker om att lägga retoriken åt sidan och erbjuda afghaner som lever i svårighet hopp och uppmärksamhet 

Europas biskopar: Böner, solidaritet och brådskande åtgärder för Afghanistan

Lägg retoriken åt sidan och erbjud dem som lever i svårighet hopp och uppmärksamhet, det ber Europas kyrkor om i ett gemensamt uttalande 2 september där de belyser den svåra situationen i Afghanistan. De ber om humanitära korridorer samt att man även på djupet reflekterar över krigsnederlaget.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Det är dags att visa mänsklighet mitt i den grymhet som afghaner möter och att visa att Europeiska unionens värderingar inte är tom retorik, utan praktiska vägledande principer som leder till handlingar baserade på etiska standarder, bortom bara politiska eller ekonomiska överväganden”. Detta är några av de starka orden som vi läser i EU:s biskopskonferensers (COMECE) och Europeiska kyrkokonferensens (CEC) gemensamma uttalande om situationen i Afghanistan som publicerades 2 september. I uttalandet, undertecknat av respektive ordföranden kardinal Jean-Claude Hollerich och pastor Christian Krieger, reflekterar de över den dramatiska situationen i Kabul efter talebanernas återtagande av makten. De ber om “böner, solidaritet och brådskande handling” särskilt för att ”skydda de mest sårbara”.

Verka för fred

Europas kyrkor skriver att de är “djupt chockade” och “synnerligen oroade” för “lidandet och maktlösheten” som det afghanska folket lever i och särskilt dem som fortfarande väntar på att evakueras. De uttrycker sin “djupa solidaritet med kvinnorna, flickorna, barnen och personer med funktionsnedsättningar”. Alla inblandade parter inbjuds att “oupphörligt arbeta för freden genom dialog och respekt för rättstaten och allas grundläggande mänskliga rättigheter” och det internationella samfundet ombeds att “skydda personerna som är föremål för för förtryck och vars liv är i fara”. Bland dessa räknas “beskyddare av mänskliga rättigheter, journalister, artister och medlemmar i etniska och sexuella minoriteter, liksom kristna och andra religiösa församlingar”. Skyddsåtgärder och säkerhet är också önskvärda för humanitära arbetare.

“be för att Afghanistan ska "få stabilitet och fred, i respekt för allas människovärde".”

Uppmärksamhet på de mest sårbara

Comece och CEC ber EU om fördelning av bistånd, så att de når "den afghanska befolkningen snabbt och säkert, i synnerhet de mest utsatta, utan diskriminering och onödiga administrativa hinder", även genom arbete med "lokala nätverk som man har förtroende för, inklusive civilsamhällets och kyrkans aktörer, som förblir närvarande i landet och i regionen och som tillhandahåller oumbärliga humanitära och sociala tjänster”.

Tankarna går även till den “betydande stömmen av afghanska flyktingar” till inte bara angränsande länder och med tanke på detta uppmanas EU att ”vägleda det internationella samfundets solidaritetsinsatser för att hjälpa afghaner att fly från våld och terror”. I praktiken handlar det om att ”skapa humanitära korridorer för att föra ut flyktingar från Afghanistan” och garantera dem ett säkert hem inom EU och därmed sätta stopp för utvisningarna. Även därför att “de afghanska flyktingarna inte får blandas ihop med ekonomiska migranter”, lägger man till. Följaktligen måste beslut om deras vistelse fattas på grundval av "EU:s grundläggande värden och det åtagande som gjorts för Europakonventionen samt Genèvekonventionen".

Krigsnederlaget

Samtidigt ber COMECE och CEC det internationella samfundet om "en djup reflektion över krigets misslyckande och att ta lärdom av utrikes-, säkerhets-, handels- och utvecklingspolitiken". I synnerhet för EU kommer detta att innebära att man omorienterar sig mot ett "främjande av säkerhet och integrerad mänsklig utveckling som grundläggande strategiska mål" för ett europeiskt projekt som syftar till "fred och försoning". Slutligen ber de europeiska kyrkorna, som fördömer "terrorism i alla dess former och uttryck”, alla troende att be för att Afghanistan ska "få stabilitet och fred, i respekt för allas människovärde".

 

03 september 2021, 10:12