Sök

Kyrka i Kina Kyrka i Kina 

En ny kinesisk biskop ordinerad

Franciskanpater Cui Qingqi är den sjätte biskopen att ordineras i Kina, utsett av påven Franciskus inom ramen för det provisoriska avtalet från 2018 mellan Heliga Stolen och Kina.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"Onsdagen den 8 september 2021, i Wuhan, den kinesiska provinsen Hubei, ägde biskopsvigningen av franciskanpater Cui Qingqi, OFM, rum. Han utsågs av påven till biskop av Hankou / Wuhan den 23 juni 2021 - den sjätte kinesiska biskopen som utsetts och ordinerats inom ramen för det preliminära avtalet om biskopsutnämning i Kina”. Detta sa Heliga Stolens presstalesman, Matteo Bruni, som svar på frågor från journalister.

Avtal enbart om biskopsutnämningar

Det provisoriska avtalet undertecknades i Peking den 22 september 2018 av företrädare för Heliga Stolen och Kina med den gemensamma önskan att främja en väg till institutionell dialog och positivt bidra till den katolska kyrkans liv i Kina, till det bästa för kineser och världsfred.

Avtalet förnyades ytterligare två år 2020 och avser inte direkt diplomatiska förbindelser mellan Heliga Stolen och Kina, inte heller den kinesiska katolska kyrkans juridiska status eller relationerna mellan prästerskapet och landets myndigheter, utan uteslutande processen för att utse biskopar, med det pastorala målet att låta katoliker ha biskopar som är i full gemenskap med Petri efterträdare och som samtidigt erkänns av myndigheterna i Folkrepubliken Kina.

12 september 2021, 00:15