Sök

Evakuering av människor från Afghanistan Evakuering av människor från Afghanistan  

Pater Scalese: Om det blir möjligt återvänder vi till Kabul

Efter nästan sju år i Afghanistan, återvände den enda prästen i Kabul, barnabitpater Giovanni Scalese till Italien på lördagen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Barnabitfädernas närvaro missio ad iuris i Afghanistan inleddes av påven Pius XI för hundra år sedan. På lördagen återvände den enda prästen som varit verksam i landet till Italien, under evakueringen till följd av talibanernas frammarsch. Tillsammans med honom, lämnade även den katolska personalen, liksom ordessystrarna landet. Fram till nu har de i tysthet tjänat befolkningens mest utsatta och marginaliserade personer.

Hoppet om att återvända

I en intervju med Vatican News uttrycker pater Scalese hoppet att kunna återvända till Afghanistan. Den katolska kyrkans närvaro har inga politiska grunder, påminner han, utan bara viljan att tjäna. Det var de ursprungliga avtalen för hundra år sedan och så var det fortfarande.

Därför upprepar pater Scalese att "om vi får möjlighet att återvända, så varför inte: det är inte upp till oss att bestämma vem som ska styra landet. Jungfru Maria har vakat över oss hittills. Hon kommer att ha samma moderliga beskydd över det afghanska folket och en nation som vi har vigt till henne".

Öväntat händelseförlopp

Pater Scalese berättar att ingen hade väntat sig att behöva lämna landet på det här viset:

”Men livet har också dessa överraskningar i beredskap för oss ..... Det jag känner mest för just nu är glädjen att det gick bra, och att vi lyckades komma fram med systrarna och barnen och att vi alla är mår bra. Vi tackar Herren för detta. Vi beklagar att vi måste lämna ett land i stort behov och att inte kunna fortsätta utföra vår tjänst. Vi hoppas att allt kommer att lösas på kort tid och att förutsättningarna finns för att kunna återuppta det arbete som kyrkan utförde i Afghanistan.”

Tyst vittnesbörd

I intervjun förklarar pater Scalese att det är svårt att tala om direkt evangelisering i Afghanistan, eftersom det är förbjudet i de överenskommelser som gjordes för ett sekel sedan när närvaro av en katolsk präst och en kyrka var tillåten inom ambassaden:

”Vi talar om en indirekt evangelisering, om vittnesbörd. Förutom en präst har det funnits ordenssystrar i landet. För närvarande Moder Teresas barmhärtighetsmissionärer och systrar tillhörande Pro Bambini i Kabul. Men vi får inte glömma Jesu Små Systrar som var verksamma i Afghanistan i 60 år och som var tvungna att lämna efter en lång tid. Även i det fallet var det bara en närvaro och ett vittnesbörd, ett extremt viktigt och fruktbart vittnesbörd.”

Jungfru Maria skyddar Afghanistan

Avslutningsvis berättar pater Scalese att en av de viktigaste upplevelserna under hans tid i Kabul var när han vigde landet den 13 oktober 2017 till Jungfru Marias Obefläckade Hjärta:

”Så jag är djupt övertygad om att Vår Fru kommer att vaka över detta land som hon vakade över oss. Jag är övertygad om att hon kommer att visa det afghanska folket samma moderliga beskydd.”

31 augusti 2021, 16:19