Sök

Kardinal Jean-Claude Hollerich, ordförande för EU:s biskopskonferenser, till Vatican News: Europa talar alltid om höga värden, men när det behövs ställer man inte upp Kardinal Jean-Claude Hollerich, ordförande för EU:s biskopskonferenser, till Vatican News: Europa talar alltid om höga värden, men när det behövs ställer man inte upp 

Kardinal Hollerich: Väst har gett Afghanistan drömmar men ingen hjälp

Intervju med COMECEs ordförande om krisen i Afghanistan – allt måste göras för att rädda liv.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Västvärlden bär skulden till att ha skänkt drömmar till det afghanska folket och inte ställer upp när det behövs. Det säger kardinal Jean-Claude Hollerich, ärkebiskop av Luxemburg och ordförande för EU:s biskopskonferenser COMECE till Vatican News. Hankritiserar den geopolitik som USA har antagit i Afghanistan och den europeiska politiken, som tenderar att exportera värden utan att förverkliga dem och som nu utesluter möjligheten av humanitära korridorer för afghaner på flykt.

Västvärldens politik bär skulden 

Han säger att det gör honom ont att se europeiska politikers inställning till detta mänskliga drama och att det är just västvärldens politik som bär skulden för att ha ingett hopp om en bättre värld, utbildning och frihet:

om man skänker dessa drömmar måste man även göra något för att hjälpa till, det är normalt. Europa talar alltid om höga världen, lite som en världslärare, men när det behövs och när det är nödvändigt att leva enligt dessa värden, ställer vi inte upp och detta ger en hemsk bild av Europa för personer i nöd.

Skydda liv

På frågan vad COMECE anser är de avgörande faktorerna till nederlaget i Afghanistan, säger kardinal Gallagher att det möjligen är att man inte har vidtagit nödvändiga åtgärder mot korruptionen i landet och man kanske inte hade tillräcklig kunskap om alla politiska band. Han tror också att det har handlat om en geopolitisk strategi och att USA nu vill rikta alla sina ansträngningar mot Asien.

I allmänhet tror jag att denna geopolitik kanske ibland ska genomföras, men man borde göra allt för att föra en dialog med folket, för att förstå vad det vill, och finna kompromisser för att skydda människors liv och människorna i dessa länders liv.

Våga föra dialog

På frågan om det är rätt att öppna en dialog med talebanerna i denna fas svarar kardinal Hollerich att han inte har all information och därför inte kan uttala sig vad gäller detta, men att man alltid ska våga föra en dialog, om det fungerar.

Men detta är snarast en kristen och katolsk inställning, att se att den helige Ande verkar i hela världen, avslutar han.

28 augusti 2021, 08:56