Sök

Biskop Erik Vardens hemsida "Coram Fratribus" Biskop Erik Vardens hemsida "Coram Fratribus" 

Biskop Erik Varden lanserar hemsidan Coram Fratribus

På torsdagen lanserades biskop Erik Varden hemsida Coram Fratribus. Biskopen av Trondheim delar där med sig av sina tankar, predikningar och andra skrifter, i hoppet om att hemsidan ska leda till reflektion och samtal.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

På fredagen, då kyrkan firar den helige Bernard av Clairveux, lanserades biskop Erik Vardens hemsida www.coramfratribus.com.

”Tanken på en hemsida kom omedelbart i samband med biskopsutnämningen”, berättar biskop Varden. ”Internet gör det möjligt att nå långt. Pandemin har visat på internets begränsningar, men även dess kraft som ett medel att sprida kunskap på.”

Varför Coram Fratribus?

Hemsidans namn ”Coram Fratribus” kommer från hans biskopsmotto Coram Fratribus Intellexi som är ord ur en predikan om Hesekiel av Gregorius den Store. Erik Varden den läste samma dag han fick veta att påven hade utnämnt honom till biskop av Trondheim.

Gregorius reflekterar över att det ibland är svårt att förstå Bibelns innebörd när han läser den på egen hand, skriver Erik Varden på hemsida, men att när han hör samma avsnitt läsas upp i kyrkan, så 'coram fratribus meis positus, intellexi'. Det vill säga: ”ansikte mot ansikte med mina bröder, har jag förstått”.

Biskops Varden vill både i sitt val av motto och med hemsidan, som han skriver där: understryka hur Guds levande ord riktar sig till oss tillsammans, och att vi behöver varandra för att ta emot det, förstå det på rätt sätt och följa det så troget som möjligt.

”Mitt uppdrag som biskop är att förkunna evangeliet. Målet är att hemsidan ska verka som en kanal för det”, säger biskopen. ”Jag upplever att det finns en törst efter predikningar”.

Fyra kategorier

Innehållet på hemsidans är främst på engelska och norska och är uppdelad i fyra kategorier. Ord om Ordet, Strötankar, Upplyst liv och Arkiv.

Ord om Ordet innehåller biskopens predikningar publicerade på de språk han höll dem. Under Strötankar hittar man reflektioner likt dem man skriver i bokmarginalen under läsningens gång. Insikter under dagen, samlade i en anteckningsbok, kopplade inte bara till böcker utan även till musik, konst, film och mänskliga möten. Upplyst liv är viljan att i sin erfarenhet av att hålla kapitelföredrag under sitt liv som munk, erbjuda tankar som låter tron upplysa livet, och i Arkivet hittar man artiklar, texter intervjuer, bokrecensioner och ljudfiler.

Bland annat gör Erik Varden inläsningar av evangelierna på originalspråk, ett pågående projekt som lanserades idag tillsammans med hemsidan. För stunden på grekiska.

”Nästa språk blir troligtvis norska”, säger han. ”Jag brukar rekommendera att man läser ett kapitel av evangelierna varje dag. Detta ger en möjlighet att lyssna till dem.”

På botten av hemsidan hittar man möjligheten att ansöka om att få uppdateringar via mail varje gång något nytt publiceras.

Munk och biskop

Erik Varden är trappistmunk och biskop. Han föddes i Norge 1974. År 1993 blev han upptagen i den katolska kyrkan. Efter tio år vid University of Cambridge trädde han, år 2002, in i det engelska trappistklostret Mount Saint Bernard i Charnwood Forest. Efter prästvigningen 2011 undervisade han i syriska och kristen antropologi vid det påvliga universitetet Sant’Anselmo i Rom. Väl tillbaka i sitt kloster valdes han till abbot 2015. De följande åren lät han inrätta ett ölbryggeri i klostret, som nu brygger trappistölet Tynt Meadow. 2018 kom hans bok "The Shattering of Loneliness-On Christian Remembrance" som finns att läsa på svenska "Allt som är ärt att minnas" utgiven av Silentium Skrifter. 2019 utnämnde påven Franciskus Erik Varden till biskop av Trondheim, ett stift som hade varit utan biskop under en lång tid. Den 3 oktober 2020 ägde biskopsvigningen rum i Nidarosdomen i Trondheim.

21 augusti 2021, 09:48