Sök

Skgosbrand Skgosbrand 

Australiens biskopar uppmanar till vård om skapelsen och fattiga

I sitt uttalande om social rättvisa 2021-2022, som lanserades på torsdagen, lyfter den australiensiska katolska biskopskonferensen fram sitt ambitiösa engagemang för en mer hållbar kyrka baserad på påven Franciskus encyklika Laudato Si’.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Cry of the Earth, Cry of the Poor - det är titeln på årets budskap om social rättvisa som har utfärdats av Australian Catholic Bishops Conference på torsdagen. Budskapet bekräftar deras engagemang för en mer hållbar kyrka.

Med utgångspunkt från påven Franciskus encyklika om skapelsen och vårt gemensamma hem engagerar sig biskoparna i en sju år lång resa mot sju Laudato Si’-mål.

Ekologisk kris

Under den senare tiden har Australien drabbats av ett antal naturkatastrofer, inklusive milleniumtorkan, skogsbrandssäsongen 2019-2020, översvämningen 2021, för att inte tala om COVID-19-pandemin.

 "Vi står inför en ekologisk kris och påven Frans vill att hela kyrkan globalt ska agera med en större känsla av brådska", säger biskop Vincent Long OFM Conv, ordförande för biskopskommissionen för social rättvisa, mission och tjänst.

"I Australien", tillägger han, "har passionerade personer, religiösa institut, skolor och organisationer arbetat med ekologiska frågor länge. Jag vill bekräfta och tacka dem alla och uppmana hela katolska samfundet att förena sig med dem. ”

Lyssna på varandra

Biskop Long påpekar att ”Aboriginal- och Torres Strait Islander -folk har skött landet sedan urminnes tider. Vi andra måste lyssna och lära oss hur vi tillsammans kan ta hand om hela skapelsen - inklusive varandra.”

Uttalandet säger att människor "är kallade till ett nytt sätt att tänka, känna, förstå och leva på."

Det förklarar också att Laudato Si’ målen” syftar till att omsätta påven Franciscus [2015] i praktiken, och göra samhällen runt om i världen hållbara i andan av den integrerade ekologin i Laudato Si’”.

Med detta i åtanke uppmanar biskoparna katoliker att ”synliggöra skapelsens sakramentalitet” för att erkänna den gudomliga närvaron i världen och svara på den med förundran och vördnad.

Biskop Long säger att det är hans "hopp är att Cry of the Earth, Cry of the Poor ska uppmuntra till allt djupare och mer effektiva kristna svar på de brådskande ropen från jorden och de fattiga."

Handlingsplattform

Familjer, skolor, församlingar, stift och organisationer uppmanas också att ansluta sig till biskoparna för att anmäla sig till handlingsplattformen för Laudato Si’.

Plattformen, ett initiativ från Vatikanens avdelning för främjandet av integrerad mänsklig utveckling, kommer att samla idéer för åtgärder från hela världen för att förena krafterna. Biskopskonferensens avdelning för social rättvisa har varit med och utvecklat plattformen.

Lanseringen av uttalandet sammanfaller också med ett nytt namnbyte. Australian Bishops Conference’s office for Social Justice kommer nu att kallas Office for Justice, Ecology and Peace.

05 augusti 2021, 14:27