Sök

Laudato si'-rörelsen - nytt namn på redan befäst rörelse

Katolska världsrörelsen för klimatet ändrar namn till Laudato si'-rörelsen. Verkställande direktör berättar om en "synodal" vandring som inleddes 2015 mot en djupare ekologisk omvändelse. Påven tackar för engagemanget.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Inspirera och mobilisera den katolska kyrkan för att ta hand om vårt gemensamma hem och åstadkomma klimatmässig och ekologisk rättvisa”. Dessa är målen för den katolska världsrörelsen för klimatet, som från och med den 29 juli byter namn tull Laudato si’-rörelsen.

Laudato si’-rörelsen

Rörelsen grundades 2015 av 17 katolska organisationer och 12 företrädare för universitetsinstitutioner och civilsamhället från alla kontinenter, som engagerade sig för att hjälpa de troende att svara på påven Franciskus uppmaningar i encyklikan Laudato si’, Lovad vare Du, som publicerades samma år. Rörelsen har idag fler än 800 sammanslutningar.

Den senaste tiden har man genomfört “en över 18 månader lång vandring av urskiljning”, förklarar medgrundare och verkställande direktör Tomás Insua för Vatican News. Rörelsens tidigare namn, fortsätter han, blev “för långt och svårt att minnas” och tillsammans har man beslutat att kalla sig för Laudato si’-rörelsen.

Laudato si’-röreslens nya italienska logo
Laudato si’-röreslens nya italienska logo

Lorna Gold, ordförande för det administrativa rådet, som introducerade nyheten 29 juli vid ett möte online belyser vikten av att notera att missionen breddas för att även inkludera konceptet ekologisk rättvisa, grundat på andan i Laudato si’, att allt är sammanbundet. Hon lägger till att påvens encyklika ”är grunden till allt som vi gör och organiserar, från Laudato si’-veckan till kurs för organisatörer, från studiecirklar till specifika studier” – ett engagemang som inte har avbrutits ens under pandemin. Man har nu upp till omkring 25 000 Laudato si’-organisatörer runt om i världen.

FNs toppmöten

“Det finns mycket att göra, i synnerhet idag. Under detta särskilda år behöver vi koncentrera oss på FNs kommande stora toppmöten”, säger Insua med hänvisning till FNs konferens om biologisk mångfald, COP15, planerad till 11 - 24 oktober i Kina och FNs klimatkonferens, COP 26, i Glasgow 31 oktober - 12 november, inför vilken konferensen “Faith and Science: Toward Cop26” hålls 4 oktober i Vatikanen och Rom.

Laudato si'-rörelsen i Vietnam
Laudato si'-rörelsen i Vietnam

FNs toppmöten, säger Insua, “har målen att föra samman den mänskliga familjen för att brådskande agera inför dessa mycket stora kriser: forskarna berättar för oss att de är mer brådskande för varje år. Det finns många tecken: bränderna på Sardinien, värmerekordet och bränderna i Kanada, torkan i Madagaskar; jordens och de fattigas rop är ännu starkare. Så man måste agera”. “Vi i rörelsen - säger han – hjälper till att organisera ett särskilt initiativ: ’Frisk planet, friska personer’. Fler än 200 katolska grupper lanserar en appell till FNs toppmöten: det kommer att vara vår prioritet de närmaste månaderna och i synnerhet genom Skapelsens tid, som inleds 1 september. Vi ber om att öka ambitionerna vid de två mötena: särskilt i samband med COP26 – berättar Insua – talar man om att inom 2050 uppnå globalt nollutsläpp av växthusgaser. Men vi vet att de rikaste länderna, som har ett historiskt ansvar med sekler av utsläpp, har tydligare möjligheter att genomföra övergången redan inom åren 2035 – 2040.”

Påvens ord till Laudato si'-rörelsen
Påvens ord till Laudato si'-rörelsen

Påvens ord

Påven uppmuntrar ständigt rörelsens engagemang: ”Vi skrev ett brev till påven för att informera honom om processen och fråga honom vad han tycker och be om hans välsignelse innan vi gick vidare och ändrade namn. Påven – berättar Tomás Insua – skrev ett kort svar som kom fram på Pingsaftonen 22 maj - ett starkt tecken. Då denna process har kännetecknats av en anda av synodal bön, med böner om den helige Andes ljus, och att påvens ord kom fram vid pingsten, var det ett tecken som motiverar oss ännu mer - han riktade dem till Laudato Si’-rörelsen och tackade oss för uppdraget att främja en «integrerad ekologi» och för hjälpen som ges «till kyrkan i världen» och lade till en gratulation för Laudato Si-veckan som pågick samma dagar". En ytterligare uppmuntran, säger Insua – till att “leva enligt Laudato si’, som inte får förbli ett skrivet dokument för bibliotek, utan ett levande dokument”.

En av rörelsens medlemmar i Assisi
En av rörelsens medlemmar i Assisi

 

30 juli 2021, 07:24