Sök

Mons. Wojciech Polak Polens primas Mons. Wojciech Polak Polens primas 

De polska biskoparna lovar att bekämpa sexuella övergrepp

De katolska biskoparna i Polen har publicerat en rapport om sexuella övergrepp mot minderåriga i kyrkan i Polen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Den polska biskopskonferensen (KEP) släppte sin senaste rapport om sexuella övergrepp mot minderåriga i kyrkan på måndagen. Rapporten, som har utarbetats av den lokala kyrkans Statistiska institut i samarbete med biskoparnas avdelning för skydd av barn och ungdomar, hänvisar till åren från 1958 till 2020. Den finansierades av Sankt Josefstiftelsen, som KEP har låtit inrätta 2019 tillsammans med Ombudet för skydd av barn och ungdomar, med uppdraget att förbättra förebyggandet och stödja läkning av övergreppsoffer.

Sexuella övergrepp mellan 1958 och 2020

Enligt de nya uppgifterna har man fått in totalt 368 fall av sexuella övergrepp mot minderåriga i undersökningen mellan 1 juli 2018 och 31 december 2020, av dessa rapporterades till stift och manliga religiösa ordnar. 173 personer (47%) var under 15 år och 174 (47,3%) var över denna ålder när övergreppen ägde rum. I båda åldersgrupperna var andelen pojkar och flickor densamma (50% vardera). 21 rapporter (5,7%) innehöll ingen information om ålder: 8 handlade om övergrepp mot flickor och 13 mot pojkar. 299 rapporter (81%) gällde brott som begåtts mellan 1958 och 2017 och 65 (18%) brott som ägde rum de senaste tre åren (2018-2020).

51% av anmälningarna under utredning

51% av anmälningarna som gjordes mellan mitten av 2018 och slutet av 2020 är fortfarande under utredning, och 39% av anklagelserna är bekräftade och eller är i den inledande fasen i Troskongregationens utredning. 10% av anklagelserna ansågs ogrundade och avvisades därefter.

292 inblandade präster och gudsvigda

Anmälningarna involverar 292 präster och gudsvigda personer. 20% av prästerna har anklagats för mer än ett övergrepp. Hälften av anmälningarna gjordes av offret personligen (48%) eller av en juridisk representant (2%). I 19% av fallen var det en präst som anmälde, medan 8% anmälningar gjordes av offrets familj, 5% av en annan lekman, 3% av statliga myndigheter, offrets vänner eller media. 9% rapporterades av andra källor. När det gäller de anklagade togs de i de flesta fall tillfälligt ur tjänst (47%) eller avlägsnades från all pastoralvård med barn och ungdomar (36%) eller begränsades till en viss plats (36%) medan anklagelserna  granskades. 16% av de anklagade har gått i pension och 11% har inte avlägsnats från sitt ministerium.

86% polisanmälda

Av de 173 fall som rapporterats till kyrkans jurisdiktioner angående offer under 15 år har 148 (86%) anmälts till brottsbekämpande myndigheter. I 113 fall gjordes dessa rapporter av stift eller ordnar, medan 35 fall anmäldes till brottsbekämpande organ av andra.

De första sexuella övergrepp publicerade 2014

De första uppgifterna om sexuella övergrepp mot minderåriga av präster och religiösa i Polen samlades in av den polska biskopskonferensen 2014 och omfattade perioden 1990 till 2013. År 2018 samlade KEP:s sekretariat mer data från alla stift och religiösa ordnar för perioden 1 januari 2014 till 30 juni 2018. I mars 2019 redogjorde man om 382 fall från 1950 till 2018, varav 198 berörde personer under 15 år och 184 personer mellan 15 och 18 år.

En fördjupad analys

På begäran av Ombudet för skydd av barn och ungdomar vid den polska biskopskonferensen gjorde ärkebiskop Wojciech Polak, vid Pallottinenernas Statistiska Institut "Witold Zdaniewicz" (ISKK) en djupgående analys av uppgifterna. De presenterades den 13 januari i år under sessionen ”Att bygga ett system i kyrkan i Polen för att bekämpa sexuella övergrepp mot minderåriga.”

Riktlinjerna infördes först 2009

Riktlinjerna för skydd av minderåriga mot sexuella övergrepp infördes först av de polska biskoparna 2009. De har så genomfört de förfaranden som föreskrivs av påven Franciskus Motu proprio Vos estis lux mundi (Ni är världens ljus) för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp i kyrkan.

01 juli 2021, 08:48