Sök

Fosterdiagnostik Fosterdiagnostik  

Europas biskopar: Abort är inte en "mänsklig rättighet"

Inför en kontroversiell omröstning släpper Europeiska Unionens biskopskommission ett uttalande om "Matić- rapporten" och beskriver den som "ensidig" i abortfrågan.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Europaparlamentet förväntas på onsdag rösta om en kontroversiell rapport i vilken abort presenteras som en ”viktig hälsoåtgärd” och en ”mänsklig rättighet”.

Rapporten presenterades av den kroatiska parlamentsledamoten Predrag Fred Matić och med titeln: ”Situationen för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i EU”. Rapporten har mött med kritiska reaktioner från de europeiska biskoparna.

Den 17 juni offentliggjorde de europeiska biskopskonferensernas kommission (COMECE) ett uttalande, där det välkomnar det ”grundläggande intresset” för att ”skydda kvinnors hälsa och rättigheter”, men uttrycker invändningar mot framställningarna och argumenten i resolutionens utkast - även känd som 'Matić-rapporten'.

Ett ensidigt perspektiv på abort

Dokumentet uppmärksammar tre kritiska punkter. Den första punkten är det "ensidiga perspektivet på abortfrågan", som "inte tar full hänsyn till de berörda personernas livssituationer och deras motsvarande mänskliga rättigheter".

Enligt COMECE är kvalificeringen av abort som "nödvändig hälsovård som måste vara tillgänglig för alla" en "etiskt ohållbar" beskrivning. "Ett så omfattande medicinskt ingripande kan inte och får inte ses som en normal praxis", läser man i uttalandet, som påminner om att kyrkans syn på det mänskliga livet, inkluderar "ofödda liv", som har "sin egen värdighet och oberoende rätt till skydd". COMECE framhåller att abort inte kan ses som "ett medel för familjeplanering" eller vara en del av "vanlig hälsovård". Det ofödda barnet har "ett självständigt liv skapat till Guds avbild" och därför "har den en mänsklig rätt till liv", understryker biskoparnas uttalande.

Ingen ”rätt till abort” i internationella fördrag

I utkastet till resolutionen presenteras därför ”hälso- och sjukvårdstjänsten” för abort som en mänsklig rättighet, för att medlemsstaterna så säkerställer och uppfyller sina skyldigheter enligt internationella människorättsfördrag. Men "så är inte fallet": "Det finns inga internationella mänskliga rättigheter eller något annat internationellt fördrag som föreskriver en allmän "mänsklig rätt till abort "eller en motsvarande skyldighet för stater", påpekar de europeiska biskoparna.

Samvetsgrannhet nekad

För det andra konstaterar COMECE "med oro och sorg" att "Matić-rapporten" förnekar "den grundläggande rätten till samvetsvägran", som är "en utstrålning av samvetsfriheten" som i sin tur är förankrad i den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Brott mot EU-subsidiaritetsprincipen

Slutligen påpekar uttalandet att resolutionsförslaget bryter mot EU:s subsidiaritetsprincip eftersom den "åsidosätter medlemsstaternas ansvar att definiera sin hälsopolitik och organisering av hälso- och sjukvård".

"Detta gäller också och särskilt inom känsliga områden, enligt de förordningar som antagits av medlemsstaterna, som villkoren för abort", tillägger COMECE.

Europeiska biskopar stödjer uttalandet

Ett antal europeiska biskopar har uttryckt sitt stöd till uttalandet, inklusive de österrikiska biskoparna som upprepar Comece’s argument under sitt plenarsammanträde förra veckan.

22 juni 2021, 16:25