Sök

Ordförande för USAs biskopskonferens msgr José H. Gomez. Ordförande för USAs biskopskonferens msgr José H. Gomez. 

Abort och kommunion. USAs biskopar tar fram riktlinjer för katolska politiker

Vad gäller frågan om troende i offentliga ämbeten som stöder abortlagar och dödshjälp ska få tillgång till eukaristins sakrament eller ej, kommer USAs biskopskonferens utarbeta en text om vikten av att vara värd att ta emot kommunionen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vid USAs biskopskonferens’ generalförsamling 16-18 juni röstade majoriteten för ett framtagande av ett dokument med ett formellt uttalande om eukaristins betydelse i kyrkans liv med hänvisning till alla troende som innehar offentliga ämbeten, som president Joe Biden, som stödjer lagstiftningar till förmån för abort, dödshjälp och samkönade äktenskap.

"Eukaristisk koherens"

Dokumentet kommer att innehålla ett avsnitt om ”eukaristisk koherens” för katolska politiker; alltså om ”värdigheten” att ta emot den heliga kommunionen.

Beslutet offentliggjordes vid slutet av generalförsamlingen, som på grund av pandemin hölls online och strömmades på biskopskonferensens hemsida.

 

19 juni 2021, 09:09