Sök

Niagarafallen Niagarafallen 

USA:s biskopar välkomnar globala åtaganden att minska koldioxidutsläppen

USA:s biskopar uttrycker sin uppskattning över resultaten vid toppmötet om klimatförändringar, där olika världsledare tillkännagav nya mål för att minska koldioxidutsläppen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

USA:s biskopar har välkomnat resultatet av ledartoppmötet om klimatförändringar som sammankallades av president Joe Biden den 22-23 april.

Toppmötet följde den nya administrationens beslut att återansluta sig till Parisavtalet som 190 parter undertecknade 2015 vid FN:s 21:e klimatkonferens (COP21) i syfte att förhindra denglobal uppvärmningen.

Förnyat engagemang för klimatförändringar

Under online-mötet meddelade president Biden att USA kommer att inrikta sig på att minska utsläppen med 50 procent fram till 2030 jämfört med 2005-nivåerna.

Han betonade också USA:s åtagande att leda en revolution för ren energi, skapa välbetalda jobb och hjälpa utsatta länder att anpassa sig till klimatpåverkan.

Andra världsledare som deltog i mötet, inklusive den brasilianska presidenten Jair Bolsonaro, Rysslands president Vladimir Putin och Kinas president Xi Jinping, åtog sig också att begränsa växthusgasutsläpp och att tackla den globala uppvärmningen.

Ambitiöst och välkommet nationellt mål

USA:s biskopar har uttryckt sitt stöd för dessa åtaganden och har välkomnat det ”förnyade amerikanska ledarskapet inom klimatförändringar”, samtidigt som de stöder påven Franciskus budskap till toppmötet om kravet på en renare, friskare och mer skyddad miljö.

”Vi berömmer Bidenadministrationens engagemang för klimat och miljö, med beslutet att återansluta till Paris klimatavtal,” står det i ett uttalande undertecknat av ärkebiskop Paul S. Coakley i Oklahoma City och biskop David J. Malloy, Rockford, ordförande för USA:s konferens för katolska biskopskommittéer (USCCB) om inrikes rättvisa och mänsklig utveckling respektive internationell rättvisa och fred.

Enligt biskoparna är den amerikanska regeringens löfte att minska utsläppen av växthusgaser med 50% av 2005 års nivåer fram till 2030 "ett ambitiöst och välkommet nationellt mål."

Uppmaningen till en rättvis övergång

Samtidigt varnar påven Franciskus uttalande för integrerad miljö om att ”arbetet mot att sänka utsläppen måste ske med en rättvis övergång så att man inte överger arbetande familjer som förlitar sig på energisektorn.”

USA:s biskopar har konsekvent stött Parisavtalet och uttrycker sin sorg över president Trumps tillbakadragande från Parisavtalet 2017.

29 april 2021, 12:55