Sök

Påvliga universitetet Gregoriana i Rom Påvliga universitetet Gregoriana i Rom 

Övergrepp. Ny institution vid Gregoriana för skydd av utsatta

Centrumet för skydd av barn vid det påvliga universitetet Gregoriana, som invigdes 2012, omvandlas till ”Institutionen för antropologi. Tvärvetenskapliga studier om mänsklig värdighet och vård av utsatta personer” med akademiska utbildningsnivåer. Rektorn De Silva säger: “Universitet stärker engagemanget för skyddet av barn och utsatta personer”.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Namnet ändras men uppdraget är detsamma: omsorg av minderåriga och alla utsatta personer för att skydda dem mot övergrepp och låta dem leva i en säker miljö. Centrumet för skydd av barn, som invigdes vid påvliga universitetet Gregoriana år 2012 och som har letts av jesuitpater Hans Zollner, teolog och psykolog, omvandlas till Institutionen för antropologi. Tvärvetenskapliga studier om mänsklig värdighet och vård av utsatta personer. Påvliga kongregationen för katolsk utbildning godkände stadgarna 15 april i år.

Engagemanget stärks

Den nya institutionen kommer att ha sin egen docentkår och akademiska utbildningar som leder till examen, licentiatexamen i skydd och doktorsexamen i antropologi. Detta berättar universitetets rektor, jesuitpater Nuno de Silva Gonçalves, som förklarar: “Med detta beslut, förstärker och utökar vårt universitet arbetet för skydd av barn och utsatta personer, samt främjandet av en säker miljö för respekt för mänsklig värdighet. Samtidigt har vi för avsikt att fördjupa den tvärvetenskapliga dimensionen av utbildning och forskning, som alla medger är grundläggande för att ta itu med frågor som rör övergrepp och förebyggande av dessa”.

Den nya institutionen öppnas officiellt 1 september och tar över ansvaret för all aktivitet som har stått under Centrumet för skydd av barn.

Tack till pater Zollner

Rektor De Silva tackar pater Zollner och hans team av experter på pastoralvård, psykologi och kommunikation för det arbete de har utfört inom centrumet sedan 2012. Han tackar även de många välgörare som genom sin generositet har gjort detta arbete möjligt.

28 april 2021, 11:10