Sök

Påven Franciskus under ett av sina möten med ärkebiskop Sviatoslav Shevchuk Påven Franciskus under ett av sina möten med ärkebiskop Sviatoslav Shevchuk 

Ärkebiskop Shevchuk tackar påven Frans för att vädja om fred i Ukraina

I en intervju med Vatican News tackar den ukrainska grekiska katolska kyrkans ärkebiskop Sviatoslav Shevchuk påven Franciskus för hans appell om situationen i Ukraina och hans solidaritet med det ukrainska folket.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Den grekisk katolske ärkebiskop Sviatoslav Shevchuk, har tackat påven Franciskus för hans vädjan om fred i Ukraina.

”Å det ukrainska samhälles vägnar, folket i Ukraina och även kyrkornas och religiösa organisationer råd, vill jag uttrycka vår tacksamhet till hans helighet Franciskus för hans vädjan om fred i Ukraina.”

Påven Franciskus vädjan

Påvens vädjade om fred i Ukraina under Regina Coeli bönen på söndagen, då han  beskrev den pågående konflikten i Ukraina med sorg och sa att han följde händelserna där med ”stor oro”. I synnerhet noterade han de många kränkningarna av eldupphöret de senaste månaderna.

"Vi lever i stor rädsla"

I samtalet med Vatican News sa ärkebiskop Shevchuk att ukrainarna lever i stor rädsla på grund av den "massiva koncentrationen" av ryska trupper vid gränsen:

 ”Vi lever i stor rädsla inte bara för att militäraktionerna har intensifierats i det ockuperade territoriet Donbas,” sa han, utan också för att ”vi fruktar en ny, direkt invasion av de ryska trupperna på ukrainskt territorium som kan komma att orsaka tusentals offer och en svår humanitär situation i Ukraina.”

Europeiska unionens oro

Den Europeiska unionen delar påvens oro, och manar till att följa dialogens och diplomatins väg. Europeiska unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Josep Borrell, har beskrivit situationen som ”alarmerande” och ”oroande” då risken för en eskalering i konflikten är stor. Därför sa han, "är det nödvändigt att lösa upp spänningarna". Han uttryckte även en "allvarlig oro" över att USA skulle ingripa.

Förhoppningar om försoning och fred

Påven Franciskus sa: ”Jag vädjar starkt till att undvika ökade spänningar och tvärtom främja ömsesidigt förtroende, försoning och fred, så välbehövligt och så önskat.”

Tacksamhet över påvens solidaritet

I sina kommentarer till Vatican News sa ärkebiskop Shevchuk att: "Vi är så tacksamma att påven gjorde denna vädjan, att han är med oss, att han uttryckte sin oro och solidaritet. Vi förväntar oss att de som har ansvar att stoppa de militära aktionerna, ska ha tillräckligt mod för att uppfylla sitt åtagande att leta efter fredliga lösningar på den svåra situationen i östra Ukraina."

22 april 2021, 09:20