Sök

Lidande Kristus Lidande Kristus  

Lekmän reagerar mot Svt:s musikvideo: ”Skända inte det heliga”

Samtidigt som påven Franciskus var i Irak för att stödja de små kristna kommuniteterna som under år har lidit av terrorism, trakasserier och diskrimineringar i landet, sände Svt ett inslag under årets Melodifestival där man skändar ett kyrkorum och förlöjligar och sexualiserar präster, munkar och nunnor. Katolska lekmän har reagerat starkt mot händelsen.

Vatican News

Många kristna som följde lördagens Melodifestival på Svt reagerade med sorg och olust över ett inslag under sändning. Värmdö församling tillhörande Stockholms stift i Svenska kyrkan hade gett SVT:s produktionsbolag och DJ Trexx med gruppen Grotesco tillstånd att använda den medeltida 1300-tals kyrkan för inspelningen av en musikvideo till årets Melodifestival, som sändes i tv lördagen den 6 mars. I denna skändas kyrkorummet, och präster, munkar och nunnor framställs sexistiskt och kränkande.

Gudsvigda hånas

Dagarna efter sändningen har flera katolska lekmän reagerat, skrivit öppna brev och anmält händelsen. Inte bara det att producenterna vanhelgar ett heligt rum. Samtidigt hånar man över en miljon gudsvigda män och kvinnor i världen. Den katolska kyrkan räknar mer än 800 000 nunnor och 500 000 präster och munkar i hela världen, och de bär dräkter som dem som inslagets dansare skymfar. Män och kvinnor som osjälviskt har vigt sitt liv till att tjäna Gud och sina medmänniskor, med särskild fokus på dem i andlig och kroppslig nöd. En av dem är Stockholms katolska biskop kardinal Anders Arborelius som bär den bruna karmelitdräkten.

Kristna trakasseras dagligen

En katolsk lekman, Joakim Bergman, skriver i sitt öppna brev publicerat på Facebook: ”I lördags blev SVT delaktig i ett oförsvarligt hån mot den kristna minoriteten i vårt land ….Jag vet inte om ni är medvetna om det, men kristna är den grupp människor som är mest förföljda i världen. Dagligen trakasseras vi, ifrågasätts, förlöjligas och förminskas, förvägras utöva vår tro, hotas, misshandlas och dödas enbart för att vi är kristna.”

Samtidigt som musikvideon sändes på Svt befann sig påven i Irak där den kristna minoriteten har minskat radikalt i antal de senaste decennierna på grund av de förföljelser som har lett till att de har tvingats fly eller barbariskt avlivats för sin tros skull.

”Ni tycker förmodligen att som jag beskriver det hela så låter det väl överdrivet”, fortsätter brevet. ”Men att vara kristen i Sverige 2021 är att ständigt vara utsatt för hån, förlöjligande och inte sällan förföljelse. Och igår så sällade sig som sagt SVT till skaran som utsätter oss för detta.”

Om en annan religion skändats?

Ytterligare en katolsk lekman, Edward Blom, belyser hur det inte hade hänt om det rört sig om moskéer eller synagogor när han twittrar: ”Sorgligt att behöva se en rockvideo där en kyrka skändas och man hånar nunnor och munkar. Otänkbart med en annan religions företrädare och heliga byggnader, men kristna är fritt villebråd.”

Driv med oss men skända inte det heliga

Kristna är inte lättkränkta när det gäller personliga angrepp, och av sin trosövertygelse inte hämndlystna. Särskilt under den pågående fastan påminns de kristna att de följer en Gud som lät sig göras narr av och hånas, som trakasserades, pinades, led och dog på korset av kärlek till oss.

Men när public service i ett samhälle som presenterar sig som civiliserat, brister i omdöme och den respekt för troende och trossamfund som lagen förväntar sig, har det gått för långt. Som man läser i det öppna brevet: ”Skämta med oss, driv med oss, ifrågasätt Gud och Gudstro i allmänhet och kristendomen i synnerhet, men "black-fejsa" inte våra nunnor och präster och skända inte våra kyrkorum.”

Om skändandet av helig plats

I ett öppet brev från en annan katolik, Sofia Beckman, läser vi: ”För många kristna är det något oerhört att använda rummet som SVT gör i inslagen. Jag förstår inte den okunskap och tondövhet som SVT har i produktionen av inslaget. Det handlar inte om humor, eller huruvida man kan skämta med kristna, utan om skändandet av en helig plats.”

I Kyrkoordningen kapitel 41 § finns att läsa: "En kyrka får upplåtas för andra ändamål än de som avses i 1 eller 2 § bara om det kan antas att kyrkorummet och dess inventarier kommer att behandlas med pietet och aktsamhet. Den får inte upplåtas för något ändamål som kränker  kyrkorummets helgd...

”Värmdö kyrka är, sedan 1300-talet, en helig plats. Predikstolen, där en artist tar sig friheten att stå är platsen där Guds ord förkunnas. Altaret, där det ser ut som att SVT placerat en laser, är platsen där bröd och vin förvandlas till Kristus själv. Stenarna artister och dansare hoppar på är nedgångar till gravar. Där människor vilar i vigd jord", skriver Sofia Beckman i sitt öppna brev som samtidigt är en anmälan till Granskningsnämnden på SVT.

Värmdö församling utrycker sin sorg över händelsen. ”Vi fick manus och texten till musikvideon där vi gjorde bedömningen att varken manus eller budskapet i texten borde kunna väcka anstöt, utan istället förmedla ett gemensamt hopp, att inte ge upp, i en svår tid med pandemi mm. Utifrån detta gav vi i SVT produktionsbolag klartecken för inspelning”, läser man på deras hemsida.

Men noterar hon: ”Enligt projektledare Anette Brattström har SVT skickat över "råmaterial" från inspelningen innan inslaget färdigställdes. Detta nämner inte församlingen alls.”

 

12 mars 2021, 00:34