Sök

Cistercensesystrar i klostret i Boulaur Cistercensesystrar i klostret i Boulaur  

Antalet katoliker ökar i världen: nu 1 miljard och 345 miljoner

Mellan 2018 och 2019 var de döpta 17,7% av världens befolkning. Under samma period ökade antalet präster medan antalet seminarister och gudsvigda minskade. Antalet diakoner ökade också, de är nästan 50 000.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Sedan 2018 räknar man 16 miljoner fler katoliker i världen. Siffran framgår av årsboken Annuario Pontificio 2021 och Annuarium Statisticum Ecclesiae 2019, redigerad av kyrkans centrala statistikbyrå, publicerad av Vatikanens tryckeri och distribueras i bokhandlar.

En miljard och 345 miljoner katoliker fanns registrerade i slutet av 2019, vilket motsvarar 17,7% av världens befolkning. Den geografiska analysen av förändringarna under tvåårsperioden 2018-2019 visar en ökning med 3,4% i Afrika, 1,3% i Asien, 1,1% i Oceanien och 0,84% i Amerika, medan kyrkan i Europa upplever en liten nedgång.

I de 3 026 kyrkliga bokföringarna runt om i världen fanns det i slutet av 2019 5 364 biskopar, där Amerika och Europa fortsätter att representera 68,8% av världens totala antal, följt av Asien (med 15,2%), Afrika (13,4%) och Oceanien (2,6%). I slutet av år 2020 anger årsboken Annuario Pontificio att två metropoler och 4 biskopssäten (2 stift och 2 eparkier) har uppförts, att 2 stift höjdes till metropoler, samt 2 territoriella prelaturer och 1 apostolisk vikariat uppförts.

Antalet präster ökar men kallelserna minskar

Antalet präster ökade under tvåårsperioden 2018-2019; totalt finns det 414 336 präster, en ökning på 271. Ökningen gäller främst Afrika och Asien, med relativa ökningar på 3,45% och 2,91%, lägre i Europa och Amerika med 1,5% och cirka en halv procentenhet. Afrika och Asien står tillsammans för 28,9%, medan Oceanien förblir relativt stabil runt drygt 1,1%. Europa minskar andelen avsevärt: 2018 utgjorde de 170 936 prästerna nästan 41,3% av den totala kyrkliga gruppen, medan antalet präster ett år senare hade sjunkit till 40,6%.

Prästkallelserna minskar fortfarande: antalet kandidater till prästämbetet har sjunkit från 115 880 2018 till 114 058 2019, med en nedgång på 1,6%. I Europa är variationen -3,8%, i Amerika -2,4% och i Asien -2,6%. Men i Afrika har antalet seminarister ökat under tvåårsperioden som granskades, från 32 212 till 32 721, medan det i Oceanien, 2019, var 5,2% lägre än året innan.

Kontinenten med det största antalet seminarister är Asien (33 821), följt av Afrika (32 721), Amerika (30 664), Europa (15 888) och Oceanien (964). Antalet permanenta diakoner å andra sidan fortsätter att visa en betydande och uppmuntrande evolutionsdynamik: de ökade i antal med 1,5% år 2019. Av de 48 238 diakonerna på de 5 kontinenterna registreras 1,2% fler i Amerika och Europa, medan det i Oceanien finns 481 stycken.

De gudsvigda blir färre

Antalet gudsvigda som inte är präster minskar också; 2018 var de 50.941, år 2019 hade de sjunkit till 50.295. 2019 förblir Europa och Amerika de områdena med flest gudsvigda som inte är präster, 14 038 respektive 13 735.

De kvinnliga gudsvigda är också i kraftig nedgång. Globalt har antalet sjunkit från 641.661 2018 till 630.099 år 2019, med en nedgång på 1,8%. Afrika är den kontinent med den största ökningen, + 1,1% - med andra ord 76 219 kvinnliga gudsvigda, 2018, till 77 054, i 2019; och Sydostasien registrerar en ökning med 0,4% (från 170 092 till 170 754 kvinnliga gudsvigda). De återstående tre kontinenterna förenas av en mycket markant minskning. I Amerika går de kvinnliga gudsvigda från 160.032 till 154717, i Europa från 224.246 till 216.846 och i Oceanien från 6.999 till 6718.

26 mars 2021, 13:39