Sök

Margret Karram vald till Focolarerörelsens nya president

Focolarerörelsen har i veckan valt sin nya president för de kommande sex åren. Margaret Karram tar över rodret efter Maria Voce, som har haft uppdraget i två mandat.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

På söndagen valde Focolarerörlesen sin nya president, som har som uppgift att leda den världsvida katolska rörelsen, närvarande i över 180 länder, de kommande sex åren.

Den nya presidenten, som enligt stadgarna ska vara en kvinna, är 58-åriga Margaret Karram, från Haifa. Hon fick mer än två tredjedelar av de 359 rösterna av generalförsamlingen var medlemmar är från hela världen, och som företräder olika kulturer, generationer, kallelser, kyrkotillhörigheter och trosuppfattningar.

Generalförsamling online

På grund av pandemin så hölls Focolarerörelsens generalförsamling, helt online. Den inleddes den 24 januari och kommer att avslutas den 7 februari. Det är den tredje generalförsamlingen efter grundaren Chiara Lubichs bortgång 2008.

Man har även valt medpresident, som enligt stadgarna ska vara manlig focolarin och prästvigd. Man beslutade att välja om den spanske prästen Jesùs Morán, som redan har varit medpresident i ett mandat.

Kristen palestinier

Margaret Karram är e kristen palestinier född i Haifa, i Heliga Landet. Hon studerade judendomen vid det Hebreiska universitetet i Los Angeles i USA, och talar arabiska, hebreiska, italienska, engelska. Hon har haft olika uppdrag i Focolarerörelsen och samarbetat med organisationer för att främja dialogen mellan de tre monoteistiska religionerna. I 14 år arbetade hon vid Italiens generalkonsulat i Jerusalem. Sedan 2014 har hon varit engagerad vid International Focolare Center som rådgivare för Italien och Albanien och medansvarig för dialogen mellan kyrkliga rörelser och nya katolska kommuniteter. 2013 tilldelades hon "Mount Zion Award" för försoning, som hon tog emot tillsammans med den judiska forskaren Yisca Harani, för sitt engagemang för att utveckla dialogen mellan olika kulturer och religioner. År 2016 fick hon det internationella Sankta Rita-priset för främjandet av dialog mellan kristna, judar, muslimer - israeler och palestinier - med början från vardagen.

Alltid en kvinna

Margaret Karram efterträder Maria Voce som ledde Focolarerörelsen i 12 år, efter att rörelsens grundare Chiara Lubich avled 2008. Enligt Focolarerörelsens stadgar måste presidenten vara en gudsvigd kvinna, som dess grundare. Karrams uppgift är att ”styra och leda en världsomspännande rörelse, djupt engagerad i mänsklighetens lokala och globala verkligheter och utmaningar, med början i denna tid av pandemi", läser man i pressmeddelandet.

Konsten att leva i kärlek

Chiara Lubich föddes 1920 och för att för 100-årsminnet av hennes födelse har det kommit ut en bok på svenska, Konsten att leva i kärlek, utgiven av Veritas Förlag, med några av hennes tankar, råd och erfarenheter om att att följa Jesu bud »Älska din nästa«. Texterna är översatta av Margareta Emrén.

Kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholms katolska stift och Uppsala biskop i Svenska kyrkan Karin Johannesson har gemensamt skrivit förordet, i form av en dialog sinsemellan - som en hyllning till Chiara Lubich som såg dialogen som ett av de främsta redskapen i strävan efter enhet och syskonskap. Här följer ett utdrag:

Den kärlekens enhet som finns i Gud själv måste ta också oss i besittning, så att vi kan leva i kärlekens enhet med alla människor vi möter. Då blir livet mycket enklare att leva och trots alla olikheter kan vi hitta enstämmighet i en ofta splittrad inre och yttre tillvaro. [...] Chiara framställer vår uppgift att älska vår nästa som en högt värderad nådegåva och inte enbart som en tung börda. Hon vet att det ibland är mycket arbetsamt att visa andra människor samma kärlek som Jesus visar oss men hon betonar att det alltid är värt besväret. Vare sig vi tänker på det eller inte möter vi Kristus i de medmänniskor som kommer i vår väg. Dessutom kan varje människa lära oss något nytt.

05 februari 2021, 13:18