Sök

Upphöra livsuppehållande åtgärder Upphöra livsuppehållande åtgärder 

Storbritanniens biskopar ber regeringen om att ta livsbejakande beslut

Storbritanniens biskopar har skrivit till landets hälsominister och uttryckt sin oro över beslutet att dra in närings- och vätsketillförsel till en polsk patient som vårdas i koma vid Plymouth-sjukhuset.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Att ge näring och vatten är grundläggande vård, och inte en medicinsk behandling understryker Storbritanniens biskopar när de uttrycker sin oro över det senaste beslutet att upphör med den livsuppehållande behandlingen för en polsk medborgare i koma på ett sjukhus i Plymouth.

Mannen, som bara kallas R.S., drabbades av en hjärtinfarkt i november och i december gav skyddsdomstolen tillstånd till universitetssjukhusen Plymouth National Health Service Trust att dra tillbaka den konstgjorda vätske- och näringstillförseln. Avlägsnandet försenades dock av att familjen överklagande beslutet. Enligt familjen, är R.S. en praktiserande katolik och skulle inte ha gått med på att avbryta vätske- och näringstillförsel. Den 13 januari avslog den brittiska hovrätten överklagandet. Europadomstolen för mänskliga rättigheter har också avslagit den polska regeringens ansökan om att transportera patienten till Polen. Man har därför avslutat alla livsuppehållande åtgärder.

Brev till hälsoministern

På begäran av den polska biskopskonferensens (KEP) ordförande msgr. Stanisław Gądecki, skrev msgr. John Sherrington, som ansvarar för livsrelaterade frågor för katolska biskopskonferensen i England och Wales (CBCEW) och msgr. Mark O 'Toole av Plymouth ett brev om ärendet till hälsoministern Matt Hancock.

I brevet uttrycker de sitt motstånd mot definitionen av konstgjorda vätske- och näringstillförsel som medicinsk behandling. "Att förse mycket sjuka patienter med näring och vatten, även med hjälp av konstgjorda metoder, är grundläggande omvårdnad", skriver de och betonar att "denna vård måste ges när det är möjligt såvida det inte medicinskt är alltför betungande eller inte uppnår sitt syfte.”

De två prelaterna noterar även att R.S. ”hade inte vägrat föda och vätska och inte heller uttryckt någon uppfattning om att han inte ville ha föda och vätska under dessa omständigheter och att det inte fanns några bevis för att han betraktade assisterad vätske- och näringstillförsel som medicinsk behandling”. Brevet förmedlar även de polska myndigheternas erbjudande att hjälpa till med transporten av R.S. till Polen för framtida vård.

22 januari 2021, 11:13