Sök

Krubban, målning av Giotto Krubban, målning av Giotto 

Jul i de orientaliska kyrkorna. Patriark Sedrak: Firande av förnyade relationer

De orientaliska katolska och ortodoxa kyrkorna firar Jesu födelse idag 7 januari. Bland dessa även den egyptiska koptiska kyrkan och koptisk-katolska patriarken av Alessandria berättar för Vatican News om betydelsen av firandet för de kristna i detta område.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

De kristna som följer den julianska kalendern firar jul idag 7 januari. Firandet av Kristi födelse i denna svåra tid blir än mer betydelsefullt. Den koptisk-katolska patriaken av Alessandria Ibrahim Isaac Sedrak berättar för Vatican News om hur julen, och särskilt detta år, måste inspirera till att vända sig till andra och särskilt de allra mest behövande:

Jul är för oss först och främst firandet av Kristi, vår Frälsares, inkarnation och den är också en inbjudan till oss att födas på nytt med Kristus och förändra vårt liv. Den sporrar oss även att leva i våra familjerelationer och med andra och tänka på våra bröder och systrar som behöver känna närvaron av Frälsaren Jesus.

Inre glädje och frid

Han betonar att vi kristna lever i hoppet och att han är säker på att människan, trots svårigheter, går framåt. Han önskar alla världens personer en inre glädje och frid och att de ska förstå att vi måste återuppta våra relationer med familjen, medmänniskorna och vännerna och gå ur oss själva och möta andra.

Mänskliga och andliga värden

Patriarken talar om att dagens krig inte bara är de beväpnade och dem som drivs av ekonomiska motiv, utan även dem som pågår mellan enskilda personer som misslyckas att kommunicera med varandra. Kriget är även människan, som förlorar mänskliga och andliga värden då hon bara tänker på materiella behov. Det finns värden som vi inte får förlora, förklarar han, för att annars förlorar vi oss själva.

Respekt för de sårbara

Han betonar även vikten av respekten för skapelsen, för andra personer och för de sårbara som inte kan försvara sig, som aborterade barn, dem som hamnat i slaveri eller då personen blir slav under sig själv.

Fratelli tutti

Vad gäller påvens senaste encyklika Fratelli tutti säger patriark Sedrak att encyklikorna alltid inspirerar till det bättre och att vi i vår tid erövras av media och många vackra ord, men aldrig talar nog mycket om det inre livet.

Påvens besök i Irak

I vår värld behöver vi alltmer värna om dialogen, säger patriarken med tanke på att påven Franciskus om några veckor kommer att besöka Irak. Han säger att påven på detta sätt uppmuntrar och hjälper till där livet inte är lätt. Han berättar avslutningsvis att han ber för att påvens besök ska bli ett lyft och stöd för Irak, alla irakier och för landets kristna.

07 januari 2021, 09:34