Sök

Kanadas ursprungsbefolkning kräver sina rättigheter Kanadas ursprungsbefolkning kräver sina rättigheter 

Vår Fru av Guadalupe. Kyrkan i Kanada ber för ursprungsbefolkningen

Kyrkan i Kanada firar 12 december Vår Fru av Guadalupe tillsammans med sin nationaldag för bön och solidaritet med ursprungsbefolkningarna. Årets tema är inspirerat av påvens encyklika Laudato si’ och handlar om att läka världen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Sedan 12 december 2002, vid firandet av Vår Fru av Guadalupe, har kyrkan i Kanada firat en särskild bönedag för solidaritet med ursprungsbefolkningarna. I ett budskap på Kanadas biskopskonferens’ hemsida påminner man om det starka bandet mellan respekt för mänskliga rättigheter och vården av vårt gemensamma hem. Biskoparna ber de troende att ”leva i solidaritet med alla folk och att respektera, skydda, försvara och nära enheten i hela Guds skapelse”.

“Gud sände sin ende Son, Jesus Kristus, att leda oss till att läka och återställa förhållandet till Gud, andra folk och hela skapelsen”

Ursprungsbefolkningarna har mycket att lära ut om vårt förhållande med jorden, Gud och varandra, skriver de och att detta påminner oss om att förhållande även har att göra med läkning. ”Gud sände sin ende Son, Jesus Kristus, att leda oss till att läka och återställa förhållandet till Gud, andra folk och hela skapelsen”.

Ekologisk omvändelse

Biskoparna citerar påven Franciskus och betonar att en ekologisk omvändelse kräver främjande och respekt för mänskliga rättigheter, samt att människor av tro ska skydda rättigheterna hos folk som är beroende av landområden för sin överlevnad. Man påminner också om dessa folks sårbarhet för exploatering, men även för övergrepp.

Slutligen påminner de om påvens ord om vikten av att gå samman som en enda mänsklig familj i denna tid, då de verkliga hoten mot ekologi och livsstilar under covid-19-pandemin har blivit tydligare än någonsin.

10 december 2020, 10:45