Sök

Tidskiften La Civiltà Cattolica Tidskiften La Civiltà Cattolica 

La Civiltà Cattolica 170 år. Patriark Bartolomeus I: Lärd kristen och teologiskt röst

För 170-årsfirandet av jesuiternas historiska tidskrift skriver patriarken av Konstantinopel till p Antonio Spadaro: La Civiltà Cattolica belyser med precision omfattningen av dagens problem och vägen för att lösa dem.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Tidskriften La Civiltà Cattolica belyser den kristna trons bidrag till kulturen, betydelsen av kristendomens dialog med filosofin och de olika ideologiska strömningarna, med religionerna, forskningen och mer generellt med den politiska sfären och sociala rörelser, alltid på grundval av traditionen och som ett uttryck för den romersk-katolska kyrkans självkännedom och dess allra heligaste primas”. Så skriver den ekumeniska patriarken av Konstantinopel Bartolomeus I i ett brev till pater Antonio Spadaro, chefen för jesuiternas tidskrift La Civiltà Cattolica. Tidskiften, som är en av de äldsta på italienska, firar 170 år.

Patriarken sänder sina gratulationer och skriver uppmuntrande:

“La Civiltà Cattolica utgör en harmonisk kristen, teologisk, lärd och tydlig röst i världen och belyser med imponerande precision dimensionerna för tidens stora problem och i vilken riktning vi måste söka lösa dem.”

03 december 2020, 12:51