Sök

Bön i Coronavirus tider Bön i Coronavirus tider 

Genève: katoliker, protestanter och judar vädjar om återöppnande

Flera upprörda röster höjs mot de nya antiCovid bestämmelserna som utfärdades den 25 november av statsrådet i Schweiz: "man tar inte hänsyn till betydelsen av trossamfund".

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Ett gemensamt uttalande för att be om att kultplatser ska få öppna, efter att ha stängts sen den 1 november för att förhindra spridningen av Covid-19. Initiativet till uttalandet är katolska, protestantiska och kristna kyrkorna i Genève, Schweiz, tillsammans med det lokala judiska samfundet.

Trossamfunden försummas

I synnerhet uttrycker undertecknarna sin "djupa upprördhet" över det faktum att i de nya bestämmelser som utfärdades av statsrådet den 25 november inte tar "hänsyn till betydelsen av trossamfund och livets andliga dimension".

De områden där man har släppt på restriktionerna i Schweiz omfattar inte platser för tillbedjan som, trots att de är "tillräckligt rymliga" och "följer strikta skyddsplaner", ”utan anledning har försummats” av det nya dekretet. "Vi beklagar djupt – läser man det gemensamma uttalandet - att trossamfund inte nämnts, särskilt under denna period av advent och med tanke på Hanukkah". Resultatet, säger de kristna och judarna, är att ”Julen reduceras till shopping, familjemåltider och ledighet”.

Trossamfundens engagemang under pandemin

Undertecknarna understryker också det faktum att, sedan i våras, under pandemins mest akuta fas, "har trossamfunden varit mycket försiktiga och ansvarsfulla och hållit en konstruktiv kontakt med departementet för säkerhet och hälsa för att följa utvecklingen av situationen".

Inte bara det: Kristna och judar bekräftar sitt engagemang för "stadens befolknings andliga hälsa", en aspekt som "faller inom mental hälsa, och som allvarligt prövas av den nuvarande situationen" och som uttrycker behovet av att ”återgå till församlingslivet". Därför ber undertecknarna om "upphävandet av det riktade förbudet mot gudstjänster, mässor och ceremonier”. Trossamfunden kan ”garantera att avståndet mellan personer upprätthålls på platser för tillbedjan beroende på platsens dimension, och att man kan följa alla nödvändiga protokoll för skydd mot smittspridning", läser man.

Religionsfrihet och ansvar

Slutligen hänvisar det gemensamma uttalandet till den religionsfrihet som garanteras av Genèves konstitution och som den nuvarande situationen riskerar att "urholka": för många troende i Genève är det ”smärtsamt att inte kunna utöva och leva sin tro genom att delta personligen i gudstjänstlivet, genom att ansvarsfullt följa de nu nödvändiga försiktighetsåtgärderna”.

02 december 2020, 16:13