Sök

Jesus lär sina lärjungar Fader Vår Jesus lär sina lärjungar Fader Vår 

Fader Vår förändras i liturgin på italienska

Fån och med den första söndagen i Advent började man i flera stift i Italien använda variationerna i liturgin som kommer i den nya mässboken, som blir färdigtryckt lagom till påsk. Den mest uppmärksammade är orden ”inled oss icke i frestelse” i slutet av Fader Vår.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Från och med den 29 november "förändrades" mässan i de italienska stiften. I och med den första söndagen i advent är det obligatoriskt att firas mässan på italienska med de förändringar som kommer i det nya romerska missalet, som publiceras till påsk. Den nya italienska översättningen innehåller många förändringar. De flesta av dem gäller prästens formler, medan justeringarna som församlingen måste lära sig är få.

Plural i inledningen

Redan i mässans inledning kommer italienarna behöva vänja sig vid ett verb i plural efter att tidigare ha hört det i singular. Det gäller verbet vare i "Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla”, som på italienska fram till nu har varit singular sia men nu blir pluralformen siano.

Bröder och systrar

Botakten har också reviderats med ett "inkluderande" tillägg: bredvid ordet "bröder" kommer man att säga "systrar": «Jag bekänner inför Gud allsmäktig och er, mina bröder och systrar...», som på svenska, medan man tidigare endast sa bröder eftersom systrar är inkluderat i ordet bröder på italienska.

Grekiska privilegieras

Dessutom kommer den mässan på italienska från och med nu att privilegiera böneropet ’Herre förbarma dig’, på grekiska: Kýrie, eléison och Christe, eléison före orden på italienska.

Gloria – älskade av Herren

Vi är nu framme vid lovsången Gloria där orden "och på jorden frid åt människor av god vilja” har översatts till formuleringen ”fred på jorden åt människor, älskade av Herren". Detta kommer man dock höra först i jul eftersom man inte sjunger Gloria under advent.

Eukaristins liturgi

Den eukaristiska liturgin ser några ändringar redan vid början. Efter offertoriet säger man i mässan på svenska ”Bröder och systrar, bed att mitt och ert offer blir välbehagligt inför Gud Fader allsmäktig”. Tidigare sa man samma sak på italienska. Nu uppmanar prästen till att be med orden: "Bröder och systrar, be att denna vår familj, samlad av den Helige Ande i Kristi namn, må offra det offer som är välbehagligt för Gud den allsmäktige Fadern".

Det finns sex nya prefatior: ett för martyrerna, två för herdarna, två för de heliga kyrkolärarna, som också kan användas med hänvisning till kvinnliga kyrkolärare i kyrkan för vilka det hittills inte fanns några specifika texter, ett för Maria Magdalenas festdag.

Även den andra Eukaristiska bönen, en av de mest använda, förändras.

Diskussionen om Fader Vår

Den mest omtalade förändringen gäller dock orden ”inled oss icke i frestelse” i Fader Vår – en översättning som har diskuterats sen länge i Italien. Msgr. Bruno Forte, ärkebiskop av Chieti och Vasto säger att godkännandet av den italienska biskopskonferensen är en sann revolution efter en process som har varat i 16 år.

Non ci indurre in tentazione - inled oss icke i frestelse - har nu översatts till “Non ci abbandonare alla tentazione” – överge oss inte i frestelsen.

Den tidigare inte en trogen översättning

Varför valdes den översättningen? Det är inte den mest bokstavliga, utan den som ligger närmast det faktiska innehållet i bönen, förklarar msgr. Forte. På italienska motsvarar verbet inleda inte det latinska inducere eller det grekiska eisferein. Verbet på italienska är mer tvingande, medan de latinska och grekiska endast ger möjligheten: i praktiken en tillåtelse att inledas. 

”Den nya övrsättningen visar större trohet till avsikterna som uttrycks i Jesus bön och i den grekiska översättningen. Den ursprungliga grekiskan använder ett verb som bokstavligen betyder 'för oss, led oss'. Den latinska översättningen "inducera" kan erinra om den grekiska motsvarigheten. Men på italienska betyder "inducera" att trycka på eller pressa, för att säkerställa att detta händer. Och det vore konstigt om vi skulle säga till Gud 'pressa oss inte att falla i frestelse'. Kort sagt var översättningen "inled oss inte ..." inte trogen."

02 december 2020, 17:29