Sök

Sydafrikanska barn med munskydd i pandemitider Sydafrikanska barn med munskydd i pandemitider 

Sydafrika #coronaviruset. Migrerande statslösa barns drama

Statslöshet är ett ökande fenomen i hela världen och särskilt i södra Afrika. Scalabrini-institutet Sihma sänder ut en appell för ökad socialtjänst för minderåriga migranter.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“En födelseattest är ett pass till livet” – detta läser man i veckobulletinen om migrerande sårbara och sköra personer i covid-19-epoken, som ges ut av sektionen för migranter och flyktingar vid Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling. Det senaste numret ägnar man bland annat åt statslösa migrerande barn i pandemitider.

Reflektionen utgår från en notis där Scalabrini Institute for Human Mobility in Africa, Scalabriniinstitutet Sihma, delger världsrapporten om statslösa 2020 som har tagits fram av Istitutet för statslöshet ISI. Enligt rapporten är 15 miljoner personer i världen statslösa. Då det finns länder som inte kommunicerar komplett statistik på området, är siffrorna osäkra och detta gör de statslösa ännu mer osynliga och utan tillgång till juridiskt erkännande och skydd vilket ökar riskerna för marginalisering och diskriminering.

FN:s konventioner om statslöshet

I Sydafrika är situationen särskilt allvarlig. Sihma påminner om att landet inte har undertecknat FN:s konventioner om statslöshet från 1954 och 1961 och man har därför inte tagit fram en tydlig och laglig definition av vem som ska kallas statslös. Man förklarar även att hanteringen av barns statslöshet stöter på många hinder, för att statslöshet ofta går från generation till generation. När barnen föds av statslösa föräldrar blir även de statslösa och ärver föräldrarnas migrationsstatus. Därför kan de definieras ”irreguljär migrant” trots att de är födda i Sydafrika. ”Man kan inte bara bli statslös utan man kan födas statslös”, understryker Sihma.

Covid-19 förvärrar situationen

Minderåriga statslösa löper mycket stor risk att utnyttjas för arbete eller inom människohandeln och de har begränsad tillgång till skola, hälso- och sjukvård. Även avsaknaden av tillhörighet till en nation har negativa konsekvenser på barnens mentala och sociala hälsa. Scalabrini-institutet noterar att covid-19-pandemin har förvärrat dessa barns sårbarhet.

Sihma sänder därför ut en appell till staterna att skydda de statslösas rättigheter i avtalen gällande covid-pandemin. De ber de stater som inte har undertecknat avtalen om statslöshet att sluta sig till dem.

Sydafrikas biskopar ber om korrekt folkbokföring

Sydafrikas biskopskonferens behandlade detta tema 10 augusti vid tredje Dagen för folkbokföring och statistik där msgr Buti Tlhagale, talesman för biskoparnas kontor för migranter och flyktingar, inbjöd till att se över situationen i landet. Han underströk dessutom vikten av en korrekt folkbokföring under pandemin, för att kunna övervaka och mildra effekterna av nödsituationen.

“Siffror eller tillförlitlig och precis statistik – skriver msgr Tlhagale – kan göra en enormt stor skillnad i nödsituationer, torka eller pandemier” för att de “garanterar myndigheterna nödvändig information för planering, genomförande och övervakning” i förebyggande syfte eller för vård.

25 september 2020, 13:06