Sök

Kardinal Marian Jaworski Kardinal Marian Jaworski 

Marian Jaworski, kardinalen som återuppbyggde kyrkan i Ukraina

En nära vän till Johannes Paulus II, som 1998 gav honom kardinalstiteln "in pectore", avled förra lördagen vid 94 års ålder i Lviv. Efter andra världskriget var Marian Jaworski arkitekten över kyrkans återfödelse i Ukraina efter splittringen under den kommunistiska regimen.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

I stället för altaret, en bioduk, istället förkyrkbänkar en gymnastiksal. Socialismens ärr på kyrkorna var många. Det finns ett oändligt antal exempel under de år då Kremls diktat försökte utplåna "fiendens" tro. Ukraina är inget undantag. Detta var det scenario som Marian Jaworski stod inför när han återvände till sitt Lviv 46 år efter att han som seminarist hade lämnat staden på grund av den sovjetiska ockupationen . Han återvände som stadens ärkebiskop i maj 1991, efter Berlinmurens fall, och då den ukrainska kyrkan, liksom för de andra östeuropeiska länderna, i stort sett stod på ruta ett. Det var nödvändigt att bygga på spillrorna av dem som aldrig hade övergett evangeliet och betalat för det med ett ofta mycket hårt priser.

Sten för sten

Johannes Paulus II, som var en stor vän, gav honom uppdraget att vara biskop över den latinska kyrkan i Lviv. Monsignor Jaworski rullade upp ärmarna, och startade en tålmodig återuppbyggnad av de platser på vilka man hade hållit teaterföreställningar och konserter, föra att sakta men säkert återgå till mässfirandet.

Sedan fanns det kyrkorna som skulle byggas om eftersom de helt enkelt inte fanns längre, liksom det försvagade prästerskapet var i behov av att stärkas. Redan 1997 öppnade Lvivs seminarium igen. Samma sak gällde lekfolket, som tack vare biskopens uppmuntran och stöd, återupptäckte sin värdighet som fram till det ögonblicket hade kvävts under förtryck.

Till Gud genom tro och vetenskap

När Marian Jaworski efter 46 års frånvaro återvände till Lviv, hade han i sitt curriculum en lång period av undervisning vid den teologiska fakulteten i Krakow, vid vilken han blev rektor 1981. Han hade ett konkret sinne som kunde kombinera praktisk pastoralvård med metafysisk forskning. Med tiden kommer han att underteckna hundratals publikationer, många av dem om det filosofiska begreppet Gud, om det för honom välkända problemet med ateisms och om kristen antropologi.

Gav Wojtyla en hand

För Marian Jaworski var Krakow en adoptivstad. Det var där hans väg korsades med Karol Wojtylas, som var sex år äldre, och som vid flera tillfällen under hans doktorsexamen och i andra svåra situationer, hjälpte honom genom att låta honom bo i hans eget hem. Ett vänskapsband som växte till outplånligt när Jaworski 1967 ersatte den framtida påven,  som var i Rom, och han var med om en tågolycka under ett pastoralt besök i Olsztyn, som kostade honom vänster hand, som var tvungen att amputeras. 

En ödmjuk man

För tre år sedan tilldelade Polens president Duda, Marian Jaworski, landets högsta utmärkelse, Order of the White Eagle. Han har alltid varit en ödmjuk man, påminner ärkebiskopen i Krakow Marek Jędraszewski: "Johannes Paulus II respekterade honom djupt. Under en period var Marian Jaworski även hans biktfader. Det som förblir starkt är kardinalens trosvittnesbörd. Han tjänade kyrkan till slutet, i stor ödmjukhet.”

08 september 2020, 19:11