Sök

Bolognas ärkebiskop kardinal Matteo Zuppi Bolognas ärkebiskop kardinal Matteo Zuppi 

Kardinal Zuppi uppmanar vuxna att fördjupa sin tro

Ärkebiskopen av Bologna, kardinal Matteo Maria Zuppi säger i sitt pastoralbrev att han vill arbeta för vuxnas trosundervisning. "Efter pandemin är det nödvändigt att börja om, med utgångspunkt ur de många frågor som har dykt upp: meningen med livet, andlighet, rädsla".

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I sitt pastoralbrev kritiserar kardinal Zuppi de vuxnas kunskap om tron som han säger befinner sig "på en infantil nivå".

”Vi måste hjälpa till att bekämpa den ytlighet och okunskap i förhållande till tron som råder, eftersom den begränsar förmågan att bemöta och besvara den frågor som mänskligheten står inför, skriver kardinalen. ”Många vuxna får sin trosundervisning som barn, och förblir i en otillräcklig bildning i förhållande till kristendomen.”

Kyrkans reaktion på pandemin

Kardinalen skriver att det handlar om att hjälpa mer eller mindre praktiserande kristna att återupptäcka evangeliet på djupet, att inte ta det för givet, att växa i insikt och trygghet och att ständigt återgå till den första trosgnistan på Kristus som öppnar upp för förundran och glädje.

Bolognas ärkebiskop lät publicera sitt pastoralbrev den 3 september, med titeln "Hör! En man gick ut för att så." (Mark 4,3), under det andra året på hans pastorala  femårsplan vars tema är "Se, växa, förändra". Zuppis brev fokuserar till stor del på effekterna av pandemin och hur kyrkan ska reagera.

Vuxenkatekes

"Vi står inför utmaningen att besvara de många människornas törst på Gud – den har ökat i och med pandemin", skriver han och tillägger att just i år har Bolognas stift planen att återuppta vuxenkatekesen för att stärka de vuxnas mognad.

Zuppi skriver att metoden för "vuxenkatekeser", som består av några möten per år, på grundläggande teman, för dem som redan har inlett en trosresa, dock inte är effektivitet idag.

”Det finns en risk att de pastorala ansträngningarna endast når ett litet antal vuxna.”

Döm inte de som är långt borta

Kardinal Zuppi uppmanar katoliker att inte döma dem som är långt ifrån kyrkan:

Människor kan ”säga att de är troende, ​​men de har en partiell, förvirrad, om inte förvrängd bild av tron. Andra gånger är de långt borta, samtidigt inser vi, i vissa ögonblick, att de bär sanningen i sina hjärtan”.

”Många kristna lever tron som en vana, andra begränsar sig till några gester och ritualer, andra har helt tagit avstånd.”

”Det handlar inte om att döma, utan att älska dem”, skriver han och betonar även vikten av mänskliga relationer för att hjälpa personer att möta Jesus:

”Jag vill att vi ska återuppta våra möten med en ny stil, med en medveten vänskap, som visar glädjen i att åter hitta varandra”, skriver han, ”så vi förstår gåvan i banden med Jesus och våra bröder och systrar, i verkligheten och inte virtuellt.”

Förmedla Jesu kärlek medvetet

Kardinalen är medveten om att återuppbyggandet kräver tid, i uthållighet och tålamod, och uppmanar därför till att ”medvetet förmedla den kärlek som Jesus bad oss göra, med ord, med leenden, med besök, med deltagande, med tillgänglighet, med den kärleken som Jesus bad oss förmedla ​​och framför allt gav oss”.

”Om viruset isolerar oss, förenar kärleken oss. Om pandemin skrämmer oss, ger kärlek oss styrka.”

09 september 2020, 18:01