Sök

Portugals biskopskonferens förbereder VUD 2023 Portugals biskopskonferens förbereder VUD 2023  

Med blicken mot Världsungdomsdagen 2023

Påven följer med glädje förberedelserna av nästa Världsungdomsdag – det berättar msgr Américo Aguiar, hjälpbiskop av Lissabon och ordförande för stiftelsen för VUD i Lissabon 2023.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Världsungdomsdagen, VUD, var planerad till 2022 i Lissabon men har flyttats fram ett år på grund av covid-19-pandemin. Även överlämnandet av Världsungdomsdagens symboler, korset och Mariaikonen, till ungdomarna i Portugal, har flyttats fram. Vanligtvis sker överlämnandet på Petersplatsen på Palmsöndagen, stiftsdagen för unga, av en delegation ungdomar från värdlandet för den senaste Världsungdomsdagen, men denna ceremoni planerar man nu hålla 22 november, Domsöndagen - Kristus Konungen, om de sanitära förhållandena tillåter.

Ordförande för stiftelsen för VUD i Lissabon 2023 msgr Américo Aguiar, hjälpbiskop av Lissabon, meddelar att eventet i Lissabon kommer att hållas i samklang med de ungas livsstil och språk, för att de verkligen ska vara huvudrollsinnehavarna.

Påvens uppmuntran

Onsdagen 2 september deltog msgr Américo Aguiar i påven Franciskus första offentliga allmänna audiens efter ett uppehåll på grund av coronaviruspandemin, på innergården San Damaso i Vatikanen. Han fick några ord med påven och berättar: “Påven är mycket nöjd och även lugn för att han vet att förberedelserna inför VUD fortsätter. Han bad också om att inte glömma bort aspekten av solidaritet.”
 

10 september 2020, 13:29