Sök

Benediktinklostret Vår Fru i Fontgombault Benediktinklostret Vår Fru i Fontgombault 

Benediktinabbot Dom Forgeot har avlidit

Benediktinabboten Dom Antoine Forgeot, som hjälpte till att återuppliva den gregorianska sången i Frankrike begravdes på onsdagen i 1100-tals klostret i Fontgombault – det kloster han ledde i mer än 30 år.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Dom Antoine Forgeot avled den 15 augusti, på högtiden för Jungfru Marias Upptagning i Himmelen och 65-årsjubileet av avläggandet av sina klosterlöften. Han var 87 år, och hade lett klostret Notre-Dame i Fontgombault, från 1977 till 2011.

Många kallelser

Catholic News Agency skriver att vid begravningen den 19 augusti mindes man Dom Forgeots mod, enkelhet och faderliga kärlek till sina munkar. ”Trots att han var abbot under en period då kyrkan kämpade med bristen på kallelser till det gudsvigda livet, tog Dom Antoine som abbot emot så många ansökningar att han fann det nödvändigt att grunda fyra nya kloster, samtidigt som det gamla medeltida klostret i centrala Frankrike, renoverades” säger pater Joseph Hudson, som är en benediktin från Clear Creek Abbey i Oklahoma, ett av de fyra klostren som grundades av Forgeot 1999 och som idag räknar 50 munkar. Han sa att man kan räkna med 150 kallelser till benediktinernas Solemes kongregation under tiden då Dom Forgeot assisterade novismästare mellan 1995 och 2011.

Del av Solemes kongregationen

Klostret i Fontgombault, som byggdes för tusen år sedan, är ett benediktinkloster i Solesmes kongregationen. Solemes kongregationen hette tidigare Franska kongregationen och det var påven Gregorius XVI som 1837 gav den franska benediktinen Prosper Guéranger (1805-1875) tillåtelse att återinrätta en benediktiskt kommunitet i 1000-tals klostret Saint Pierre i Solemes, som hade förstörts under det 100-åriga kriget och den Franska Revolutionen. Samtidigt gav påven tillstånd att grunda en ny benediktinsk gren i Frankrike, Franska kongregationen av den Helige Benedictus order, för att återuppliva de gamla franska benediktinklostren. Idag har man bytt namn till Solemes kongregationen, då grenen har kloster utanför Frankrike. Allt som allt hör 31 kloster till Solemes kongregationen, som är en av benediktinernas 96 grenar.

Val av ny abbot

Idag lever cirka sextio munkar i klostret i Fontgombault, enligt den helige Benedictus regel, i tystnad och bön, manuellt arbete, tidegärden och liturgi i den romerska ritens extraordinära form. Dom Antoine Forgeot O.S.B., avgick bara några dagar innan sin död, som abbot, på grund av åldersskäl. Valet av en ny abbot var satt till den 18 augusti, men bortgången av Dom Forgeot har skjutit på valet.

Dom Antoine Forgeot O.S.B. var den tredje abboten i Fontgombault klostret sedan det återupplivades 1948 i Solemes kongregationen. Han valdes till abbot 1977 efter hans föregångares Dom Jean Roy O.S.B. (1921-1977) plötsliga bortgång.

Grundade fyra kloster

Dom Forgeot grundade fyra nya kloster knutna till Fontgombault: i Frankrike i Triors (1984) och Gaussan (1994, sedan flyttade klostret till Donezan), och i USA i Clear Creek (1999); och det Randol Abbey, som grundades 1971 av hans föregångare Dom Roy, men vars stabila grund hans ledning dock anses ligga bakom.

20 augusti 2020, 12:31