Sök

Amazonas Amazonas 

Ny kyrkokonferens för Amazonasregionen

Ordföranden för Latinamerikas biskopsråd CELAM och det kyrkliga nätverket i Amazonas REPAM meddelar att man har instiftat Kyrkokonferensen för Amazonasregionen, med målet att främja synodaliteten i Amazonas.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

”Ett passande svar på de fattigas rop och syster moder jord”, detta vill Kyrkokonferensen för Amazonasregionen vara. Msgr Miguel Cabrejos Vidarte, ordförande för Latinamerikas biskopsråd CELAM och kardinal Claudio Hummes, ordförande för det kyrkliga nätverket i Amazonas REPAM, meddelade detta efter ett webbmöte 26-29 juni.

“Det nya organet, meddelar man, ska stå i kyrkans tjänst med dess profetiska val och mission i enhet med påven Franciskus läroämbete.”

Kyrkokonferensen för Amazonasregionen, berättar de, ska vara ett effektivt verktyg för att konkretisera de många förslag som kom upp under den särskilda synoden om Amazonas, Amazonassynoden, som hölls i Vatikanen oktober 2019. Målet är även att samarbeta med andra nätverk och kyrkliga, sociala och miljömässiga initativ på lokalt och internationellt plan.

Det var inte av en händelse att nyheten om denna nya kyrkokonferens släpptes på Petrus och Paulus festdag 29 juni. Det nya organet, meddelar man, ska stå i kyrkans tjänst med dess profetiska val och mission i enhet med påven Franciskus läroämbete. Dessutom vill man med denna kyrkokonferens konkret engagera sig i dessa svåra och exeptionella tider för mänskligheten och för Amazonas folk, som är mycket utsatt av pandemin men även av våld och övergrepp mot biomen som de lever i samklang med. Allt detta kallar till en brådskande integrerad omvändelse, betonar man.

Enhet i olikheten

Utgångspunkten för Kyrkokonferensen för Amazonasregionen är kyrkans enhet i olikheter och dess kallelse att alltmer vara synodal. Som ordförande har man utvalt kardinal Claudio Hummes, ärkebiskop emeritus av Sao Paolo, Brasilien och vice ordförande msgr David Martínez de Aguirre Guinea, apostolisk vikarie i Puerto Maldonado, Peru. I den verkställande kommittén ses msgr Eugenio Coter, apostolisk vikarie i Pando, Bolivia som representant för biskopskonferenserna i Amazonasregionen tillsammans med ordföranden för de regionala kyrkliga organen: CELAM, Latinamerikas biskopsråd, REPAM, det kyrkliga nätverket i Amazonas, CLAR, Latinamerikanska konfederationen för gudsvigda, Caritas Latinamerika och Karibien. Dessutom har man valt ut tre representater för urspungsbefolkningen: Patricia Gualinga för kichwafolket i Sarayaku i Ecuador, syster Laura Vicuña Pereira för Kariri-folket i Brasilien och Delio Siticonatzi Ashaninka-folket i Peru.

Främja och tillämpa synodalitet

Först och främst vill man uppnå målet man skriver om i synodens slutdokument: att skapa ett biskopsorgan som främjar synodaliteten i kyrkan i Amazonasregionen och som hjälper kyrkan att få nya ”ansikten” som präglas av Amazonas och fortsätter att engagera sig i att finna nya vägar för den evangeliserande missionen.

Sedan gäller det önskan som påven Franciskus uttrycker i sin post-synodala uppmaning “Querida Amazonia” om att herdar, gudsvigda och lekmän i Amazonasregionen ska engagera sig i att tillämpa det som man har kommit fram till under synoden.

Man vill att Kyrkokonferensen för Amazonasregionen ska vara en glad nyhet och ett snabbt svar på ropen från de fattiga och från vår syster, moder jord.

01 juli 2020, 09:38