Sök

Sjukhusbåten "Papa Francesco" går längs Amazonasfloden för att ge ursprungsbefolkningarna hälso- och sjukvård Sjukhusbåten "Papa Francesco" går längs Amazonasfloden för att ge ursprungsbefolkningarna hälso- och sjukvård 

Brasilien: Sjukhusbåten “Papa Francisco” i kampen mot covid-19

Sjukhusbåten uppkallad efter påven Franciskus, som sedan ett år tillbaka ger hälso- och sjukvård för ursprungsbefolkningen som lever i Amazonas regnskog och längs Amazonasfloden, verkar mot coronaviruset.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Även sjukhusbåten “Papa Francisco”, som går på Amazonasfloden i Brasilien, gör insatser mot coronaviruset, som har slagit hårt mot landet med omkring 1000 personer avlidna om dagen.

Fartyget går längs Amazonasfloden sedan omkring ett år och erbjuder hälso- och sjukvård för områdets befolkning. På Latinamerikanska biskopsrådets (CELAM) hemsida läser vi en intervju som har gjorts med en av fartygets samordnare pater Joel Sousa. Han säger att detta fartyg har gjort mirakel då det har gett hälso- och sjukvård och hopp till dem som lever i Amazonas. Man har gjort en omorganisation för att bemöta coronaviruspandemin och har specialiserad personal med sig. Läkarna tar emot de sjuka och övrig personal delar ut medicin, berättar han.  

Resande sjukhus

Fartyget är 32 meter långt och sjukvårdspersonalen består av 23 personer varav specialiserade läkare, som ögonläkare och tandläkare. Mottagningen utför röntgen, mammografi, ultraljud och ekg och har en operationssal, ett laboratorium, ett apotek, en vaccinationssal samt sjukhussängar.

Initiativtagare till detta resande sjukhus är msgr Bernardo Bahlmann, biskop av Óbidos i staten Pará i norra Brasilien, tillsammans med franciskanerna som sköter sjukhuset tillägnat helige Franciskus av Assisi i Rio de Janeiro. Fartyget började sin rutt i juli 2019 i Óbidos och har sedan dess utfört över 46 000 tjänster längs Amazonasfloden på platser som Alenquer, Almerim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém och Terra Santa.

Påvens stöd

Även påven Franciskus stödjer detta initiativ och ansvarige för påvens allmosor kardinal Konrad Krajewski har skänkt utrustning för ultraljudsundersökningar. Då fartyget låg till vid hamnen i Belém, sände påven ett brev till projektets deltagare där han skrev att kyrkan är kallad att vara ett fältsjukhus och ta emot alla utan åtskillnad. Han skrev att kyrkan genom detta initiativ verkar genom ett sjukhus på vatten och la till att ”liksom Jesus, som sågs gå på vatten, lugnade stormen och styrkte apostlarnas tro, bär denna båt andligt stöd och frid till oroliga behövande män och kvinnor, då de har övergivits till sitt eget öde”. Påven Franciskus föreslog indirekt detta initiativ redan 24 juli 2013 då han vid sitt besök på franciskanernas sjukhus i Rio de Janeiro i samband med världsungdomsdagen. Påven frågade då franciskanerna om de var närvarande även i Amazonas, och då pater Francisco Belotti svarade att de inte var det, sa påven ”Jamen då måste ni det”.

Fartyget kunde byggas med hjälp av ett avtal med staten Pará, som för detta projekt öronmärkte den ersättning man fick, för kompensation för kollektiv moralisk skada, från företagen Shell och BASF efter en miljökatastrof som orsakade 60 offer och omfattande skador.

15 juli 2020, 11:47