Sök

Helgonen John Fisher och Thomas More Helgonen John Fisher och Thomas More 

USA:s biskopar: Religionsfriheten under press i hela världen

USA:s biskopskonferens har bjudit in landets troende till en bönevecka för religionsfriheten 22-29 juni och dess kommitté för religionsfriheten varnar för ”diskriminering mot religioner i allmänhet och katolsk kristendom i synnerhet”.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

USA:s biskopskonferens (USCCB) inbjuder till den årliga böneveckan för religionsfriheten som sträcker sig mellan firandena av helgonen Thomas More och John Fisher 22 juni och Petrus och Paulus 29 juni. Under denna vecka uppmuntras katoliker att be och att upprätthålla religionsfriheten hemma och utomlands. Temat för året är "För allas bästa".

Rätten till religionsfriheten har sin grund i människans själva grundläggande värdighet, betonade msgr Thomas G. Wenski, ärkebiskop av Miami och ordförande ad interim för biskopskonferensens kommitté för religionsfrihet, vid böneveckans öppnande. Han sa att alla de andra mänskliga rättigheterna, fred och kreativ samlevnad blir möjliga om religionsfriheten helt och hållet respekteras.

Religion, politik och rättigheter

"För allas bästa” är temat på böneveckan och msgr Wenski uppmuntrade alla katoliker att delta. Han sa att att religionsfriheten är pressad i hela världen: “Även i våra västerländska liberala demokratier ökar diskriminering mot religioner i allmänhet och katolsk kristendom i synnerhet, om än på kanske mer sofistikerade och mindre våldsamma sätt”. Han förklarade att politiker och dem som verkar för skyddet av mänskliga rättigheter visserligen inkluderar religionen i sina agendor, men att de oftast då talar om ’tolerans’, som om religion bara vore en källa till konflikt, eller att man ser religion som ’individuella val’, som om religionen endast handlade om varje individs övertygelse och inte hade sociala konsekvenser.

Han sa att “liksom yttrandefriheten inte endast omfattar rättigheten att säga det man tänker på, utan även institutioner som tidningar, universitet, bibliotek, politiska partier och andra föreningar som skapar det som vi kallar civilsamhället, måste även religionsfriheten för allas bästa omfatta skyddet av de institutioner som främjar individens fria utövande av religionen”.

Religionsfrihetens utmaningar i USA

Religionsfriheten garanteras i USA i konstitutionens första artikel, berättar Maddalena Maltese, talesman för den interreligiösa organisationen Religions for Peace för Vatican News, men att man trots detta står inför många utmaningar. Det handlar om allt från att ha säkra platser att samlas på, samvetsvägra på abortkliniker eller vid utskrift av abortmedel till att stå emot regeringens politik när de inte överensstämmer med religiösa principer.  

Maltese säger att med religionsfriheten är den religiösa mångfalden i USA “en rikedom” som först och främst verkar för de mest behövande, men varnar för att tron riskerar att utnyttjas politiskt.

24 juni 2020, 09:35