Sök

USA:s biskopar: Anmälningar om övergrepp ökar USA:s biskopar: Anmälningar om övergrepp ökar 

USA:s biskopar: Anmälningar om övergrepp ökar

Grundat på advokatbyrån StoneBridge Business’ granskningar har sekretariatet för skyddet av barn och unga vid USA:s biskopskonferens presenterat sin 17:nde rapport som gäller perioden 1 juli 2018-30 juni 2019.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

4434 anmälningar om övergrepp, med tydlig ökning från det föregående året, 37 anmälningar från minderåriga och över 2,6 miljoner undersökningar utförda av tidigare års anmälningar av kyrkans personal och lekmän. Detta är några av de siffror som presenteras i den 17:nde årsrapporten från sekretariatet för skyddet av barn och unga vid USA:s biskopskonferens (USCCB) om övergreppsfall. Den omfattar även uppgifter om förverkligandet av ”Dallasdokumenten”,  ”Dallas papaer’s”, som togs fram av USA:s biskopar 2002, som svar på de första skandalerna som kom upp till ytan vad gäller pedofili.

Den nya rapporten bygger på en undersökning som har utförts av StoneBridge Business Partners, som är en känd advokatbyrå med säte i Rochester, i staten New York, och som även omfattar en undersökning utförd av Cara, forskningscentrument för apostolatet vid Georgetown universitet.

Tydlig ökning av anmälningar 2018-2019

Det första uppgifterna som framkommer i dokumentet, som täcker perioden 1 juli 2018-30 juni 2019, är en tydlig ökning av anmälningar om övergrepp jämfört med samma period året dessförinnan. Allt som allt 4434 anmälningar och av dessa 4220 från vuxna. Man preciserar i kommunikén att ökningen till viss del beror på fall som tillkommit under processer. 37 av anmälningarna som kommit in från minderåriga varav 8 har konstaterats, 7 ej är grundade, 6 utan tillräckliga bevis, 12 under undersökning, 3 vad gäller ordensfolk och 1 som gäller ett utomstående stift.

Under samma period stift och eparkier i USA hjälpt och gett psykologiskt stöd åt 1138 nya offer och deras familjer. Dessutom har de fortsatt att hjälpa 1851 offer som har anmält övergrepp vid tidigare undersökningar.

2019 har man kontrollerat över 2,6 miljoner personer som verkar inom kyrkan, varav präster, personal och volontärer. Dessutom har 2,6 miljoner vuxna och 3,6 miljoner barn tagit del av informationsprogram för att känna igen och anmäla övergrepp.

Stiftens åtgärder

I rapporten framkommer det även hur stiften förverkligar åtgärderna enligt Dallasdokumenten. Man har inspekterat 64 stift och eparkier och utvärderat information från ytterligare 130 andra stift och alla utför åtgärder utom tre och vidare tre har inte tagit del av undersökningen.

26 juni 2020, 13:38