Sök

Protester mot lagförslaget i Filippinerna Protester mot lagförslaget i Filippinerna  

Kristna ledare i Filippinerna enade mot den nya antiterrorlagen

Kristna ledare i Filippinerna enar sina röster för att motsätta sig ett förslag på en antiterrorlag och säger att den kommer att försvaga respekten för mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Flera kristna kyrkoledare har uttryckt sitt ogillande av ett lagförslag som lagstiftare i Filippinerna säger skulle öka åtgärderna för att motverka terrorism.

De religiösa ledarna säger att den föreslagna lagen "har sina rötter i Marcos mörka dagar”. President Ferdinand Marcos införde krigslagar på Filippinerna från 1972 till 1981.

Lagförslaget

President Rodrigo Dutertes regering driver lagförslaget 6875 genom kongressen och säger att det är brådskande på grund av ”hotande terrorhandlingar."

Kongressens nedre kammare godkände lagförslaget på onsdagen och tog den så ett steg närmare till att bekräftas som lag. Senaten antog en liknande proposition i februari.

Lag 6875 skulle tillåta livstidsfängelse utan överklagan för dem som på något sätt är förknippade med att genomföra en terroristhandling, och tillåta misstänkta att hållas fängslade utan arresteringsorder i upp till 24 dagar.

Hotar medborgerlig frihet

I ett gemensamt uttalande som släpptes på onsdagen hävdar kristna ledare i landet att propositionen skulle leda till en "ytterligare inskränkning av demokratin och en försvagning av den civila friheten."

"Vi anser att antiterrorförslaget på ett vilseledande sätt kommer att undanröja respekten för mänskliga rättigheter och andra medborgerliga friheter", skriver de.

Alltför bred definition av terrorism

Kristna ledare hävdar att lagförslaget bygger på en ”alltför bred” användning av termen terrorism. De säger att det kan användas för att kväva oenighet och begränsa medborgerliga friheter. Rättsväsendet försvagas liksom andra avdelningar av regeringen.

Kristna ledare uttrycker även sin oro över en ökad avlyssning och övervakning utan några bevis på felaktigheter, liksom arresteringar utan arresteringsorder.

Katolska och protestantiska ledare enade

Det katolska ärkestiftet i Manilas administrator, msgr. Broderick Pabillo och biskop Gerardo Alminaza av San Carlos stift är två av de som undertecknat uttalandet. Ledare i flera andra kristna kyrkor, inklusive National Council of Churches, United Church of Christ och flera katolska gudsvigda har gjort likaså.  

Undertecknarna säger eter att ha släppt uttalandet att: "att förbli tyst innebär med säkerhet att tillåta att vårt folk felbehandlas".

04 juni 2020, 17:27