Sök

Skolelever i Spanien Skolelever i Spanien 

Katolska skolor i Spanien ber om respekt för utbildningsfriheten

Spaniens katolska friskolor ber, i samband med landets utbildningsreformer, om respekt för rätten till utbildningsfriheten. De är oroade för att privatskolor blir underordnade de statliga.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Katolska friskolor i Spanien, som utgör ungefär 15 % av landets skolor, vädjar till sin regering om att försäkra utbildningsfriheten som är inskriven i landets grundlag.

De sände ut denna vädjan redan då debatten om en ny lagstiftning gällande utbildning inleddes och som godkändes i mars månad. Den nya lagen förklarar att religiösa friskolor inte längre ska vara obligatoriska för grundskoleelever. Dessutom ska betyg i religionsundervisning inte längre räknas för antagning till universitet eller vid stipendieansökning. I stället för religionsundervisning ska den om civila och moraliska värden vara obligatorisk för alla.

De katolska skolornas vädjan

Katolska skolor i landet uttrycker oro för att denna skolreform kväver undervisningen i privata skolor och gör dem underordnade de statliga. De ber om en bred social debatt och att man erkänner mångfald och skolors olikheter.

04 juni 2020, 12:36