Sök

Kvinnor demonstrerar i Dominikanska Republiken Kvinnor demonstrerar i Dominikanska Republiken 

Internationell distanskurs: "Feminism och katolsk identitet på 2000-talet"

"Kvinnor i det offentliga livet: feminism och katolsk identitet under 2000-talet". Detta är temat för den sjätte internationella kursen i kyrkans sociallära, organiserad av den Latinamerikanska akademin mellan 11 - 25 juli.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Evenemanget, vid vilket 25 katolska ledare från Europa och Amerika kommer att delta, kommer att hållas online på grund av coronaviruspandemin, och på inbjudan av påven Franciskus, vill man försöka reflektera över en äkta feminism som främjar kvinnors deltagande i det offentliga livet.

Kursens lärare

Bland kursens lärare finns Flaminia Giovanelli, den första kvinnan i Vatikanens historia som blev en sekreterare för en av kurians avdelningar; Marta Rodriguez, före detta chef för avdelningen med fokus på kvinnor i kurians avdelning för lekmän, familj och liv; Kardinal Carlos Aguiar Retes, ärkebiskop av Mexiko; Paola Binetti, italiensk senator och neuropsykiater specialiserad i biopolitik; Austeen Ivereigh, grundare av Catholic Voices i Storbritannien; Ärkebiskop Thomas Wenski från Miami; Soledad Alvear, Chiles tidigare utrikesminister; Isabel Capeloa, rektor för det katolska universitetet i Portugal och den första kvinnan som ordförande för rektorer på katolska universitet runt om i världen; Alexandra Pelaez, statssekreterare för utbildning i Colombia; teologen Mario Angel Flores, medlem av den internationella teologiska kommissionen; brasilianska Cristiane Kaitel, jurist vid Minas Gerais universitetet; Adriana Sirito, koordinator för forskarutbildning vid UCA i Argentina; och den mexikanska historikern María Luisa Aspe Armella, en av de främsta företrädarna för kvinnors ledarskap i Latinamerika, som också var chef för historiska institutionen vid Iberoaméricana universitetet och ordförande för IMMOSOC – det mexikanska institutet för kristen sociallära.

Kvinnor i kyrkans liv

Syftet med examen är att analysera, utifrån filosofisk antropologi, genuslärans  filosofiska rötter och feminismens historia, kyrkans sociala tanke om kvinnor, och att lägga fram ett förslag på en tydlig kristen identitet på en ny feminism som erkänner det kvinnliga bidraget i kyrkan och i det offentliga livet.

Maria – en ikon

Kursen kommer att inledas av fader Alexandre Awi Mello, sekreterare vid kurians avdelning för Lekmän, familj och liv, som kommer att presentera sin doktorsavhandling om Jungfru Maria, en ikon för kvinnan i kyrkan, med utgångspunkt från påven Fransiskus ord.

Lärarnas mål

Lärarna betonar att frågan om en ny feminism får en särskild relevans i det nuvarande sammanhanget där feministiska rörelser växer fram i det offentliga livet, och det finns en berättigad begäran om större utrymme för kvinnligt ledarskap och rapportering av allvarliga situationer av ojämlikhet i samhället. Dessa frågor kommer att belysas ur ett evangeliskt perspektiv som kan urskilja de positiva och negativa aspekterna av de olika feministiska rörelserna; reflektionen över orättvisa situationer som kränker människans värdighet, liksom faran för ideologiskt missbruk. Förhoppningen är att kunna "utveckla ett förslag på en ny feminism i den tid av förändring och kris som vi lever i.

Anmälan

Kursen kommer att hållas online, med ett tidsschema som gör det möjligt för deltagare från Europa och Amerika att delta. För mer information: www.liderescatolicos.net/diplomado2020/. Sista anmälningsdag är måndagen 29 juni.

17 juni 2020, 17:56