Sök

Covid-19 i Brasilien Covid-19 i Brasilien 

Brasilien. Kyrkan står vid vårdpersonalens sida

Pastoralvården vid Brasiliens biskopskonferens står nära läkare och sjuksköterskor i deras dagliga kamp mot coronaviruset.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Biskopen av Campos msgr Roberto Francisco Ferrería Paz, som leder det pastorala arbetet för hälsovård vid Brasiliens biskopskonferens, ger läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som arbetar vid fronlinjen av covid-19-pandemin rådet att minska sin stressnivå, eftersom den minskar immunförsvaret. Mellan onsdag 24 och torsdag 25 juni hade Brasilien över 39 483 nya smittade och fler än 1 100 nya dödsfall.

Vårdpersonalens ständiga uppoffring

Pastoralvården vid Brasiliens biskopskonferens är starkt engagerad i att stödja sjukvårdspersonalen i landet, som är hårt pressad och mycket utsatt på grund av covid-19-pandemin. Av dessa har 83 118 personer smittats och 169 dött. Totalt 432 668 har testats.

Rädda personens integritet

Enligt msgr Ferrería Paz är det nödvändigt att rädda ”personens integritet”. All läkning gäller både kropp och själ, skriver han och betonar att man inte får glömma bort sjukvårdspersonalen. Det pastorala arbetet utgår först och främst från bönen, men man ger också råd, som att undvika för stor arbetsbörda och känslomässig stress, som gör personen sårbar. Man värnar om att sjukvårdspersonalen känner sig älskad och att de har kontakt med sina nära och kära, så att de kan bevara sin integritet i sin ständiga kamp mot pandemin.

Hjälp på sjukhus

Biskopen berättar att kyrkan är närvarande vid sjukhusen och står vid personalens sida. De leder bönestunder och firar mässan, berättar han och påminner om att det pastorala arbete för vården är den Gode herdens pastoralvård, som alltid går de sjuka till mötes och bär dem i sitt hjärta.

27 juni 2020, 10:50