Sök

Kardinal Hollerich i Schengen Kardinal Hollerich i Schengen 

Kardinal Hollerich: Vi kämpar mot virusen Covid-19, nationalism och egoism

Kardinal Jean-Claude Hollerich, ordförande för Europeiska katolska biskopskommissionen COMECE betonar i en intervju med Vatican News, med tanke på firande at Europadagen, nödvändigheten av ett stort solidariskt nätverk för att bekämpa pandemin och bygga fred och bevara Europas värdegrund.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I år firas Europadagen stort eftersom det är precis 70 år sedan Schumandeklarationen presenterades,  9 maj 1950, och som var startskottet för den Europeiska unionen.

Solidaritet

”Vi behöver ett annat virus; solidaritets- och nästankärleksviruset för att förstå att människan inte lever ensam” och för att ”vi endast tillsammans med andra kan vara mänskliga”. Detta betonar ordförande för Europeiska katolska biskopskommissionen COMECE kardinal Jean-Claude Hollerich i en intervju med Vatican News. Han säger att påven Franciskus då han talar om Europa, trots att han kommer långväga ifrån, har förstått att det europeiska idealet är solidariteten. Hollerich talar om att EU:s grundare Schuman, Adenauer och De Gasperi verkade för fred och enhet enligt deras kristna tro. Solidariteten inte kan sluta vid dess gränser, där människor dör, något som EU inte får tolerera, betonar han.

Pandemin

Vad gäller Covid-19-pandemin talar kardinal Hollerich om att man måste ge folket praktiska lösningar och inte endast teoretiska, för att annars mister de tron på Europa.

Påvens inbjudan är att ha modet att se saker ur nya synvinklar och att utveckla hållbara lösningar. Kardinal Hollerich kommenterar detta med att vi på nytt ser hur ömtåliga vi människor och vårt samhälle är. Detta, säger han, leder till två reaktioner: att vi stänger in oss av rädsla eller att vi ser att vi behöver ett annat virus, nämligen solidaritets- och nästankärlekens virus. Människan lever inte ensam utan behöver ett stort solidaritetsnätverk, för att vi kan bara vara mänskliga tillsammans med andra för att förverkliga Guds kallelse, förklarar han.

”Bekämpa viruset Covid och nationalismens och egoismens virus”

Kardinal Hollerich betonar avslutningsvis att Europa behöver vara mer solidarisk och ha mer empati och stå på de fattigas sida. Denna pandemi kan endast bekämpas på global nivå, förklarar han och vidare att det är viktigt att visa att EU verkar för världsfreden: ”Så låt oss bekämpa viruset Covid och nationalismens och egoismens virus”.

09 maj 2020, 21:14