Sök

Procession med statyn av Vår Fru av Fatima i pandemitider Procession med statyn av Vår Fru av Fatima i pandemitider  

Fatima 103 år efter den första uppenbarelsen

I sina hälsningar under den allmänna audiensen påminde påven Franciskus om att kyrkan idag firar Jungfru Maria första uppenbarelse i Fatima den 13:e maj 1917. Hennes budskap är fortfarande aktuellt.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

För 103 år sedan uppenbarade sig jungfru Maria i Fatima, den 13 maj 1917, vilket skulle vara den första utav en serie uppenbarelser. Påven påminde om detta vid den allmänna audiensen:

På årsdagen för den första uppenbarelsen för de små visionärerna i Fatima, inbjuder jag er att åberopa Jungfru Maria, att ge oss en uthållig kärlek till Gud och till vår nästa.

Idag är det 39 år sedan som Johannes Paulus II blev skjuten, under en audiens på Petersplatsen. Påven Johannes Paul II tackade Vår Fru av Fatima för att ha räddat honom från döden efter attacken 1981. Efter att ha blivit skjuten sa han: "I allt det som hände ser jag Marias särskilda moderliga beskydd".

Be rosenkransen

Påven Franciskus har uppmanar till att minnas Jungfru Marias ord: "Jag har kommit för att varna människorna, så att de förändrar sina liv, och inte bedrövar Gud med sina allvarliga synder. Be rosenkransen och gör bot för synderna.”

Låt oss följa Jungfru Marias rekommendation, sa påven, och be henne om hennes moderliga beskydd; om omvändelsens gåva; ett liv präglat av botgöring och fred i hela världen. Jungfru Marias Obefläckade hjärta, be för oss.

Trohet till Gud

År 2017 helgonförklarade påven Franciskus Jacinta och Francisco Marto, två av barnen som Jungfru Maria uppenbarade sig för. Jacinta Marto dog under den spanska sjukan, influensaepidemin som härjade för exakt 100 år sedan, 1920.

Idag är vi med rätta oroliga för vår hälsa och vår ekonomi, men Jungfru Maria påminner oss idag liksom för 100 år sedan att vår främst måste oroa oss över troheten till Gud.  

Botgöring

En annan ständigt aktuell aspekt av Jungfru Marias budskap i Fatima är hennes uppmaning till botgöring. Jesu Moder vädjar till Guds barn, precis som en värdslig moder gör när hon ser sina barn förstöra det de fått i gåva, att återvända till Jesus, och vända ryggen till de självdestruktiva valen, och reparera relationen med Fadern genom ånger, bot och gottgörelse.

Bön och uppoffringar

Jungfru Maria har ofta uppenbarat sig just för barn. I världens ögon har barn inte politisk makt eller röster med slagkraft. Men Jungfru Maria lär barnen i Fatima två saker som har ännu mer styrka: att omvända syndare genom uppoffringar, och att be ständigt, särskilt rosenkransbönen. Hennes kontinuerliga uppmaning att be rosenkransen varje dag ledde till att Vår Fru av Fatima, även kallas Vår Fru av Rosenkransen.

Ännu idag kan barn, och inte bara barn, omforma världen med hjälp av rosenkransbönen, och viga sina hjärtan till Jungfru Marias Obefläckade Hjärta.

13 maj 2020, 19:17