Sök

Bose kommunitetens kloster Bose kommunitetens kloster  

Enzo Bianchi måste lämna Bose-kommuniteten

Bose kommuniteten tillkännager resultaten av den apostoliska visitationen. Förutom grundaren är ytterligare tre andra medlemmar ombedda att flytta till en annan plats. Skälen till beslutet är relaterade till utövandet av grundarens auktoritet.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Enzo Bianchi, grundaren av Bose-kommniteten, och tre andra medlemmar i samma kommunitet, kommer att behöva lämna och flytta till en annan plats. Detta fastställdes genom ett dekret undertecknat av statssekreterare, kardinal Pietro Parolin, godkänt av påven Franciskus, efter en "långvarig och noggrann granskning" och efter att en apostoliskt visitation avslutades i januari. Ett pressmeddelande tillkännager nyheten på Bose kommunitetens hemsida.

Grundarens auktoritetsutövning

"Som vi tidigare tillkännagav, efter att olika avdelningar vid Heliga Stolen har uttryckt allvarlig oro - läser man i pressmeddelandet - över en spänd och problematisk situation i vår kommunitet i förhållande till vår grundares auktoritetsutövning, liksom styrandet och det broderliga klimatet” arrangerade påven Franciskus en apostolisk visitation. Denna gjordes av fader Guillermo León Arboleda Tamayo, abbots för Benediktinernas Sublacense-Cassinese kongregation, fader Amedeo Cencini, rådgivare i Kongregationen för gudsvignda och moder Anne-Emmanuelle Devéche, abbedissa av Blauvac.

Apostolisk visitation

"Med hänsyn till den Bose-gemenskapens kyrkliga och ekumeniska relevans, både nationellt och internationellt, och vikten av att den rollen bevaras, var det nödvändigt att övervinna de allvarliga problem och missförstånd som kan försvaga eller till och med lösa upp kommuniteten, med den apostoliska visitation som påven ansåg nödvändig, för att hjälpa kommuniteten genom att lyssna till de prövade medlemmarna.

”Den apostoliska visitationen ägde rum mellan den 6 december 2019 till 6 januari 2020 och i slutet "gav besökarna sin rapport till Heliga Stolen, utarbetad på grundval de vittnesmål som varje medlem i kommuniteten fritt gett".

"Efter långvarig och noggrann urskiljning och bön - förklarar pressmeddelandet - kom Heliga Stolen fram till slutsatserna i form av ett singeldekret den 13 maj 2020, undertecknat av statssekreterare kardinal Pietro Parolin, och godkänt av påven". De berörda har tagit del av beslutet de senaste dagarna.

Vägrade följa beslutet

Kommunikationen av beslutet, ”ägde rum med största möjliga respekt för de inblandades rätt till integritet. Eftersom vissa mottagare vägrade ta emot dekretets beslut ledde det till en situation av ytterligare förvirring och oro", och därför ansågs det nödvändigt att specificera att åtgärderna berör broder Enzo Bianchi, broder Goffredo Boselli, broder Lino Breda och syster Antonella Casiraghi, som "kommer att behöva lämna kommuniteten i Bose, och flytta till en annan plats, och i och med det lämna alla positioner som de för närvarande innehar".

Förnyelseprocess med Andens hjälp

Statssekreteraren har skrivit ett brev till priorn och till gemenskapen, med vilket Heliga Solen spårar en väg för framtid och hopp, och som anger huvudlinjerna i en förnyelseprocess, ”som vi litar på kommer att ge en ny drivkraft till klostret - och det ekumeniska livet”, läser man i pressmeddelandet.

Avslutningsvis ber kommuniteten i Bose, i sitt pressmeddelanden, om den Helige Andes gåvor med orden i Pingstsekvensen:  ”Tvätta rent det fläckade, vät med dagg det torkade, läk vår oros djupa sår. Väck till liv det domnade, värm ur död det stelnade, samla dem som vilse går.”

27 maj 2020, 16:25