Sök

Vård av skapelsen Vård av skapelsen  

Caritas Internationalis: Ekologisk omvändelse krävs innan det är för sent

I ett budskap i samband med Laudato si’-veckan 16-24 maj skriver generalsekreteraren för Caritas Internationalis Aloysius John att det krävs en ekologisk omvändelse innan det är för sent.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

”Covid-29-pandemin har gett oss klara indikationer på vår moderna världs sårbarhet och bräcklighet”. Det skriver generalsekreteraren för Caritas Internationalis Aloysius John i ett budskap i samband med Laudato si’-veckan 16-24 maj.

“Aloysius John uppmanar alla gemenskaper och församlingar att fira denna encyklika och inbjuda folket att vara huvudpersoner i en förändring i världen och ”omvända våra hjärtan och sinnen”.”

Det har gått fem år sedan påven Franciskus encyklika Laudato si' om vården av skapelsen publicerades och som Aloysius John betonar är ett dokument som tydligt visar hur vi alla är sammankopplade och att vi inte kan leva isolerade och i okunnighet om andra.

Han lägger till att vi alla är medansvariga för allt och att det är vår plikt att skydda människan, miljön, naturen och samhället vi lever i.

Ekologisk omvändelse

”Det krävs en ekologisk omvändelse innan allt är för sent” säger han.

”Låt minnet av femårsfirandet av encyklikan därför bli en kairos, en passande tid för reflektion och förändring för att engagera oss i att bygga en ny värld där var och en av oss kan höra jordens och de fattigas rop så att vi kan bygga upp ett rättvist samhälle och skydda miljön”.

Gemenskapsåtgärder

Aloysius John uppmanar alla gemenskaper och församlingar att fira denna encyklika och inbjuda folket att vara huvudpersoner i en förändring i världen och ”omvända våra hjärtan och sinnen”.

”Andan av spontan solidaritet som har visat sig under covid-19-pandemin - skriver han avslutningsvis – måste fortsätta” även i relationen till skapelsen från perspektivet av ett ”individuellt och kollektivt ansvar”.

23 maj 2020, 13:42