Sök

En grupp gudsvigda vid Ordo virginum En grupp gudsvigda vid Ordo virginum 

50 år sedan Ordo virginum återuppstod: enade med Kristus och nära alla personer

31 maj firar återupptagningen av orden Ordo Virginum 50 år – en orden som föddes i de första kristna församlingarna. Efter en period av nedgång ville påven Paulus VI återuppliva denna form av gudsvigda liv som omkring 5000 kvinnor världen över nu hör till.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Prisa och tacka Herren, reflektera tillsammans och berika sig genom utbyte av erfarenheter, vittna för kyrkan och världen om skönheten i kallelsen och att bekräftas i den av Petri efterträdare. Dessa var de främsta målen med Ordo virginums fjärde internationella möte som skulle ha hållits i Rom 28-31 maj och som har främjats av Kongregationen för det gudsvigda livet för att fira 50 år sedan orden återupptogs. Till mötet, som har ställts in på grund av covid-19-pandemin, var över 700 kvinnor anmälda tillsammans med många biskopar och delegater från 61 länder. Man kommer ändå att be och mötas online. Till exempel kommer de italienska gudsvigda i gemenskap med dem runt om i världen att på själva 50-årsdagen 31 maj hålla en bönevaka på distans.

En orden med rötter i de första kristna församlingarna

31 maj 1970 utfärdade Kongregationen för gudstjänstliv, enligt Paulus VI:s önskan, den nya riten för jungfruvigsel och återupplivade den gamla jungfruorden Ordo virginum, som har sina anor från de första första kristna församlingarna. Orden har idag omkring 5000 gudsvigda över hela världen och som blir kvar inom det stift de bor i. De bär inga yttre tecken på att de är gudsvigda, förutom en ring som vittnar om förbundet med Kristus och Guds kärlek och trohet till mänskligheten. De verkar i en konkret och jordnära kärlek efter sina egna möjligheter och talanger enligt kyrkans förkärlek för de fattiga, lidandet och de marginaliserade och är närvarande inom alltifrån hälsovården till politiken, från undervisning till journalistik. Många av dem som är sjuksköterskor och läkare har arbetat hårt under de senaste månaderna vid sidan av de sjuka i coronaviruset.

28 maj 2020, 13:11