Sök

Tom kyrka i Italien Tom kyrka i Italien  

Mässor utan deltagare: biskoparna protesterar mot regeringens beslut

Med ett nytt dekret – fas 2 - lättar Italien på de stränga restriktionerna, men många aktiviteter förblir förbjudna bland annat att fira mässan med deltagare. Italiens biskopar har reagerat, och menar att det är oacceptabelt, och att det går emot friheten att utöva sin tro.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten  

Den italienska premiärministern Giuseppe Conte har presenterat ett dekret om hur Italien ska återöppnas efter närmare två månader av stränga restriktioner för att undvika smittspridningen av Covid-19. Återöppnandet sker dock med tydliga riktlinjer och det senaste dekretet innehåller flera begränsningar. Bland annat är det fortfarande förbjudet att fira mässan med mässdeltagare, och endast 15 personer får delta vid en begravning.

Den Italienska Biskopskonferensen, CEI, protesterar och menar att det är oacceptabelt att friheten att utöva sin tro äventyras. Italienska staten svarar biskoparna att man planerar att presentera ett protokoll i slutet av maj, om de troendes tillåtelse att delta i mässfirandet.

"De italienska biskoparna kan inte acceptera att friheten att utöva sin tro äventyras.” läser man i biskopskonferensens uttalande, som mellan raderna påminner staten om hur mycket landet har att tacka kyrkans  hjälpverksamhet för inom olika sociala områden: "Det borde vara uppenbart för alla att kyrkans engagemang att tjäna de fattiga, som är så betydelsefullt i denna nödsituation, härrör från en tro som måste kunna få livnära sig i synnerhet i sakramentslivet.”

27 april 2020, 14:35