Sök

Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto 

Malteserordens stormästare Fra’ Giacomo död

Hans Mest Eminente Höghet prinsen och stormästaren Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto av Malteserorden har avlidit i en ålder av 75 år. Detta tillkännagavs på onsdagen den 29 april i ett meddelande från Malteserordens stormagistrat. Även Skandinaviska Association av Malteserorden uttalar sig med anledning av förlusten.

Ian Koehl - Vatikanstaten

Det var med “djup sorg” som stormagistratet på onsdagen tillkännagav Hans Mest Eminente Höghets frånfälle. Prinsen tillika den 80:e stormästaren Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinettos död ägde rum i Rom några minuter efter midnatt den 29 april i sviterna efter en obotlig sjukdom diagnostiserad några månader tidigare. I enlighet med artikel 17 i Suveräna Malteserordens konstitution tillträdde storkommendör Fra' Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas som ståthållare ad interim. Han tjänstgör som ledare för Malteserorden fram till dess att ny stormästare valts.

Humanist med italienska rötter

Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto föddes i Rom den 9 december 1944. Han avlade examen i litteratur och filosofi vid Sapienzauniversitetet i Rom, där han specialiserade sig inom kristen arkeologi och konsthistoria. Han innehade akademiska befattningar vid det påvliga universitetet Urbaniana i Rom där han undervisade i klassisk grekiska. Han tjänstgjorde även som bibliotekschef och arkivarie vid universitetets omfattande samlingar. Han har publicerat en rad akademiska artiklar och uppsatser i olika ämnen inom medeltida konsthistoria.

Riddare, stormästare

Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto upptogs i Malteserorden 1985 då han dubbades till Riddare av Ära och Hängivenhet. Han investerades som rättsriddare år 1993. Från 1994 till 1999 var han storprior i Lombardiet och Venedig samt från 1999 till 2004 medlem av det suveräna rådet. Han valdes till storkommendör vid generalkapitlet 2004. Vid den 78:e stormästaren Fra' Andrew Berties död i februari 2008 blev han ståthållare ad interim. Från 2008 till 2017 innehade Fra' Giacomo Dalla Torre befattningen som storprior i Rom. Vid den 79:e stormästaren Fra' Matthew Festings avgång utnämnde det fullständiga statsrådsmötet den 29 april 2017 honom till ståthållare för stormästarämbetet för ett år. I det efterföljande fullständiga statsrådsmötet den 2 maj 2018 valdes han till 80:e prins och stormästare av den Suveräna Malteserorden.

Minns med tillgivenhet

Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto hade en stor andlighet och mänsklig värme. Han hjälpte alltid personligen de behövande, och serverade måltider åt hemlösa vid järnvägsstationerna Termini och Tiburtina i Rom. Han deltog i åtskilliga internationella pilgrimsfärder till Lourdes och nationella sådana till Loreto och Assisi. Han medverkade med stor glädje i ordens internationella sommarläger för unga funktionshindrade, där han hälsades med stor tillgivenhet av de unga volontärerna och gästerna.

Som stormästare genomförde Fra' Giacomo Dalla Torre flera officiella resor och statsbesök. I januari förra året avlade han ett statsbesök till Benin och i juli samma år till Kamerun. På senare tid reste han till Tyskland, Slovenien och Bulgarien för möten med deras respektive officiella företrädare. Under dessa resor såg han alltid till att besöka ordens sociala sjukvårdsanläggningar för att där personligen hälsa på såväl personal som patienter.

Den 80:e stormästaren av Malteserorden inspirerades av ett djupt engagemang för välgörenhet, och hans medmänsklighet och hjärtliga, kärleksfulla sätt lever vidare i minnet hos alla som kände honom.

Det är Malteserorden

Suveräna Malteserorden, grundad cirka år 1099 av Salige Gérard, är världens äldsta riddarorden tillika en av de äldsta religiösa ordnarna i den katolska kyrkan. Orden är erkänd som suverän stat. Ordens uppdrag summeras i dess motto: "Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum" (svenska: till trons försvar och nödställdas hjälp).

Fra’ är en konventionell förkortning av frater inom orden, från latin för broder. Stormästarens fulla titel lyder Hans Mest Eminente Höghet Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, prins och stormästare av den Suveräna Militära Hospitaliära Orden av Sankt Johannes av Jerusalem av Rhodos och av Malta, mest ödmjuke beskyddare av Jesu Kristi fattiga.

Verksamhet i Sverige

Orden, som historiskt benämndes Johanniterorden, ägde under medeltiden besittningar i Sverige i bland annat Eskilstuna, Stockholm och Kronobäck. Den protestantiska reformationen omöjliggjorde ordens svenska verksamhet under hundratals år fram till att lagförbuden lättades under 1900-talet. Sedan 1959 är Malteserorden åter officiellt aktiv i Sverige.

Bland tidigare presidenter för den Skandinaviska Association av Malteserorden i modern tid, märks ärkehertiginna Walburga Habsburg Douglas (ad interim) och prins Andreas von und zu Liechtenstein.

Skandinaviska Associationen kommenterar

Skandinaviska Association av Malteserorden företräds sedan 2017 av president Benedicta Lindberg, född grevinna von Plettenberg, Dam av Ära och Hängivenhet. Hon uttalar sig med anledning av stormästarens bortgång:

- Den Skandinaviska Associationen sörjer vår stormästares bortgång djupt. Jag träffade Fra’ Giacomo vid ett antal tillfällen och har känt hans vänliga ögon på mig. Då lärde jag känna honom som en varmhjärtad, hederlig och from riddare. Genom sin ödmjuka och frikostiga framtoning var han en verklig inspiration för alla medlemmar i orden. Vi kommer att sakna honom.  

30 april 2020, 08:04